ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over plannen grootschalig zonnepark Wijk en Aalburg

Zonneweide
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 24 juni 2022 om 20:00

ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over plannen grootschalig zonnepark Wijk en Aalburg

ChristenUnie Altena is ter ore gekomen dat er plannen zijn voor een grootschalig zonnepark aan de Biesheuvelweg Wijk en Aalburg. Ondanks dat wij een groot voorstander zijn van verduurzaming, zijn wij van mening dat zonneparken van deze omvang niet in het landschap van Altena thuishoren.

Bovendien heeft de gemeenteraad in 2020 de uitgangspuntennotitie zonnekader Altena vastgesteld. Hierin hebben we vastgesteld wat de richtlijnen voor zonnevelden in Altena zijn. Eén van die richtlijnen is dat we gaan voor kleinere zonnevelden bij de dorpen. Een groot zonnepark van ongeveer 30 hectare voldoet dus ook niet aan de richtlijnen die wij als raad hebben opgesteld. Bovendien is het uitgangspunt om niet alle benodigde zonneparken in één keer bij één partij te bergen, wat nu wel lijkt te gaan gebeuren.

Om die reden hebben wij schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. We zouden graag willen weten of het college bekend is met deze plannen. Bovendien vragen we of het college het met ons eens is dat dit plan niet past in de richtlijnen die wij als raad hebben vastgesteld. Als laatste willen wij weten of er al overleg met de gemeente heeft plaats gevonden en welk standpunt de gemeente in dit plan heeft ingenomen.

Deel dit bericht

Labels: ,