Start

RSS icon linking to RSS overview

‘Altenakiest.nl klein cadeautje voor nieuwe gemeente’

vinkje-altenavrijdag 14 september 2018 22:21 Altena – In aanloop naar de herindelingsverkiezingen van 21 november 2018 doet elke politieke partij zijn best om de inwoners van Altena te informeren over haar eigen standpunten. Uiteraard hebben ook de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem het plan haar inwoners zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee rondom de komende verkiezingen. lees verder

ChristenUnie steunt initiatief gemeente Aalburg rond aanrijtijden politie

woensdag 12 september 2018 11:14 Gemeente Aalburg gaat via een brief bij de minister de problemen rond de aanrijtijden aankaarten. Dat schrijft het college als reactie op de schriftelijke vragen van de ChristenUnie. lees verder

Uitnodiging ledenvergadering ChristenUnie Altena

wervingdonderdag 30 augustus 2018 23:37 Hierbij wordt u (lid of sympathisant) van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Altena op woensdag 19 september 2018 in het bijgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Waardhuizen (adres: Waardhuizen 24). Aanvang 20.00 uur. lees verder

Schriftelijke vragen over aanrijtijden politie

Politieagent.jpgdinsdag 07 augustus 2018 17:00 De ChristenUnie maakt zich zorgen over de aanrijtijden in Aalburg van de politie bij spoedmeldingen. Reden om schriftelijke vragen in te dienen over de recente cijfers. lees verder

‘ChristenUnie komt met veelzijdige kieslijst voor Altena’

kieslijstmaandag 25 juni 2018 09:51 Waardhuizen - De ChristenUnie Altena presenteerde afgelopen week haar volledige kieslijst voor de herindelingsverkiezingen van 21 november aanstaande. Het bestuur is verheugd dat een brede groep mensen uit Altena bereid is zich als kandidaat beschikbaar te stellen. De top 10, aangevoerd door Wijnand van der Hoeven, werd eerder al wereldkundig gemaakt. lees verder

CU presenteert top 10 kieslijst herindelingsverkiezingen.

CU1vrijdag 16 maart 2018 16:11 Tijdens de ledenvergadering van woensdag 15 maart jl. is de top 10 van ChristenUnie kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 vastgesteld. Wijnand van der Hoeven, op dit moment wethouder in de gemeente Aalburg, is met unanieme stem verkozen tot lijsttrekker. Op plaats twee staat Marjan van der Meij - Schouten uit Woudrichem. lees verder

Uitnodiging ledenvergadering ChristenUnie Altena

wervingmaandag 12 maart 2018 11:09 Hierbij nodigen wij u, leden, sympathisanten en andere geïnteresseerden van harte uit de ledenvergadering van donderdag 15 maart aanstaande. Tijdens deze vergadering zullen we de top 10 van de ... lees verder

ChristenUnie Altena kijkt met vertrouwen uit naar verkiezingen van november!

Bestuur ChristenUnie Altena (klein)maandag 15 januari 2018 12:06 Waardhuizen - Afgelopen donderdag 11 januari jl. hebben de leden van de ChristenUnie kiesverenigingen Aalburg, Werkendam en Woudrichem zich unaniem uitgesproken voor de oprichting van nieuwe ChristenUnie afdeling Altena. Aansluitend werd het ook een nieuw afdelingsbestuur gekozen dat onder leiding van oud-raadslid Machiel Verdoorn (1994 tot 2014) verder gaat met de werkzaamheden richting de verkiezingen van D.V. 21 november. lees verder

Uitnodiging oprichtingsvergadering ChristenUnie Altena

altena_gemeente_fictief_plaatsnaambord_kopiedonderdag 04 januari 2018 10:53 Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de oprichtingsvergadering van CU Altena op DV 11-01-2017.

Op deze avond zal tevens de opheffing van afdeling Aalburg plaatsvinden. lees verder

Uitnodiging kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing nov 2018

wervingdinsdag 02 januari 2018 11:03 Wilt u meewerken aan een zichtbare en sterke ChristenUnie in de nieuwe gemeente Altena? Als uw antwoord hierop JA is, dan nodigen wij u uit, om een brief of korte mail te sturen naar de selectiecommissie van ChristenUnie Altena (i.o). Met als doel om een goed resultaat te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente in november 2018. lees verder

laatste kadernota voor Aalburg

ab kadernota 2017woensdag 12 juli 2017 08:33 In 2019 is er een nieuwe gemeente Altena, Voor 2018 maakt Aalburg nog een eigen begroting en in dit nieuwsartikel staan de belangrijkste punten uit de inbreng van de ChristenUnie en het debat. lees verder

ChristenUnie pleit voor toegankelijke zorg

wmodonderdag 06 juli 2017 12:25 ChristenUnie pleit voor toegankelijke zorg en professionele ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben; zorg ontvangen. Dat mantelzorgers en vrijwilligers professioneel ondersteund kunnen worden. Of het nu gaat om huishoudelijke zaken of (geestelijke)gezondheidszorg. Wij zien dit als taak in het omzien naar elkaar. lees verder

Waardevol werk. Verslag werkbezoek bij WAVA/GO!

afbeelding_wavamaandag 22 mei 2017 13:27 WAVA/!GO is de gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem) . !GO is het uitvoeringsbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Afgelopen week brachten raadsleden van de zes gemeenten een bezoek. lees verder

Aanrijtijden politie vragen om blijvende aandacht

politiedonderdag 20 april 2017 09:26 Hoewel de aanrijtijden vorig jaar verbeterd zijn, blijven er zorgen bij ChristenUnie Aalburg dat de norm nog niet gehaald wordt. De aanrijtijden van de politie vragen daarom ook om blijvende aandacht. lees verder

Klaar voor de start

startvrijdag 07 april 2017 20:00 Dinsdag 28 maart jl. hebben we als ChristenUnie fracties ingestemd met het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een sportaccommodatie voor de Altena Road Runners en de Hockey vereniging in oprichting. Vooruitlopend op de nieuwe gemeente Altena hebben we als ChristenUnie fracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem gezamenlijk opgetrokken. Dit heeft geleidt tot een eensluidend besluit in de 3 gemeenten. lees verder

ChristenUnie plakt als eerste verkiezingsposter in Altena

IMG_1870maandag 30 januari 2017 20:29 Zaterdagmiddag was het kandidaat Kamerlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) die de eerste poster plakte op de nog lege verkiezingsborden in Altena. De posters van de ChristenUnie hangen er nog wat eenzaam bij, maar dat zal waarschijnlijk niet lang duren. De partij was naar goed gebruik als eerste, de rest volgt ongetwijfeld binnenkort. lees verder

Inbreng ChristenUnie in raadsvergadering over AquaAltena

aqua-altenawoensdag 21 december 2016 20:11 “Aan rustige wateren”; zwembad AquaAltena naar positieve flow

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 december werd op initiatief van de ChristenUnie fractie een amendement onderschreven door de coalitiepartijen aangenomen wat moet gaan bijdragen aan een toekomstbestendige exploitatie van zwembad AquaAltena. lees verder

Nu aan de slag... of nog niet?

W.H. (Wijnand) van der Hoeven, ChristenUnievrijdag 07 oktober 2016 16:41 Visietraject en dag van de toekomst als ingredienten voor nieuwe gemeentelijke organisatie.... spannend lees verder

Meer dan geld alleen

over de brugvrijdag 15 juli 2016 10:13 Onze bijdrage aan de algemene beschouwingen.

‘Op weg naar 2019’ zou boven de kadernota kunnen staan. Wat vinden wij belangrijk om de komende jaren uit te voeren en tot stand te brengen in Aalburg. lees verder

ChristenUnie wil onderzoek verkeersveiligheid Kromme Nol

kromme nolvrijdag 22 april 2016 16:00 ChristenUnie Aalburg maakt zich na de recente ongevallen zorgen over de verkeersveiligheid op de Kromme Nol in Wijk en Aalburg en wil dat de gemeente actie onderneemt. Het weggedeelte is van de provincie en daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente met de provincie in overleg gaat om de verkeersveiligheid ter plaatse te onderzoeken. lees verder

ChristenUnie steunt renovatie brandweerkazerne

brandweerlogozaterdag 20 februari 2016 14:50 ChristenUnie Aalburg steunt de renovatie van de brandweerkazerne in Wijk en Aalburg. lees verder

ChristenUnie stelt raadsvragen over schrappen bushaltes in Veen

busdonderdag 10 december 2015 13:44 De dienstregeling van Arriva zal per 13 december wijzigen. Een van de veranderingen is het schrappen van 2 bushaltes in Veen. ChristenUnie Aalburg vindt dit een slechte ontwikkeling en heeft vragen gesteld in de raad. lees verder

Nieuw raadslid Pieter van Dueren den Hollander In Aalburg

pieter van Dueren den Hollanderwoensdag 04 november 2015 19:04 Door deelname aan college door ChristenUnie ontstond vacature in de gemeenteraad. De kandidaat stelt zich voor: lees verder

Wat kan Aalburg wel?

Asielzoekers Plein petitie 04122012donderdag 17 september 2015 08:08 Ook in Aalburg gesproken over opvang van Vluchtelingen lees verder

geld overhouden met zorg?

zorgmaandag 08 juni 2015 22:26 Lagere kosten WMO (huishoudelijke hulp/gehandicaptenzorg)(inclusief eigen bijdrage) €172.300 WAT???? lees verder