Start

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie Altena kijkt met vertrouwen uit naar verkiezingen van november!

Bestuur ChristenUnie Altena (klein)maandag 15 januari 2018 12:06 Waardhuizen - Afgelopen donderdag 11 januari jl. hebben de leden van de ChristenUnie kiesverenigingen Aalburg, Werkendam en Woudrichem zich unaniem uitgesproken voor de oprichting van nieuwe ChristenUnie afdeling Altena. Aansluitend werd het ook een nieuw afdelingsbestuur gekozen dat onder leiding van oud-raadslid Machiel Verdoorn (1994 tot 2014) verder gaat met de werkzaamheden richting de verkiezingen van D.V. 21 november. lees verder

Uitnodiging oprichtingsvergadering ChristenUnie Altena

altena_gemeente_fictief_plaatsnaambord_kopiedonderdag 04 januari 2018 10:53 Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de oprichtingsvergadering van CU Altena op DV 11-01-2017.

Op deze avond zal tevens de opheffing van afdeling Aalburg plaatsvinden. lees verder

Uitnodiging kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing nov 2018

wervingdinsdag 02 januari 2018 11:03 Wilt u meewerken aan een zichtbare en sterke ChristenUnie in de nieuwe gemeente Altena? Als uw antwoord hierop JA is, dan nodigen wij u uit, om een brief of korte mail te sturen naar de selectiecommissie van ChristenUnie Altena (i.o). Met als doel om een goed resultaat te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente in november 2018. lees verder

laatste kadernota voor Aalburg

ab kadernota 2017woensdag 12 juli 2017 08:33 In 2019 is er een nieuwe gemeente Altena, Voor 2018 maakt Aalburg nog een eigen begroting en in dit nieuwsartikel staan de belangrijkste punten uit de inbreng van de ChristenUnie en het debat. lees verder

ChristenUnie pleit voor toegankelijke zorg

wmodonderdag 06 juli 2017 12:25 ChristenUnie pleit voor toegankelijke zorg en professionele ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben; zorg ontvangen. Dat mantelzorgers en vrijwilligers professioneel ondersteund kunnen worden. Of het nu gaat om huishoudelijke zaken of (geestelijke)gezondheidszorg. Wij zien dit als taak in het omzien naar elkaar. lees verder

Waardevol werk. Verslag werkbezoek bij WAVA/GO!

afbeelding_wavamaandag 22 mei 2017 13:27 WAVA/!GO is de gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem) . !GO is het uitvoeringsbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Afgelopen week brachten raadsleden van de zes gemeenten een bezoek. lees verder

Aanrijtijden politie vragen om blijvende aandacht

politiedonderdag 20 april 2017 09:26 Hoewel de aanrijtijden vorig jaar verbeterd zijn, blijven er zorgen bij ChristenUnie Aalburg dat de norm nog niet gehaald wordt. De aanrijtijden van de politie vragen daarom ook om blijvende aandacht. lees verder

Klaar voor de start

startvrijdag 07 april 2017 20:00 Dinsdag 28 maart jl. hebben we als ChristenUnie fracties ingestemd met het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een sportaccommodatie voor de Altena Road Runners en de Hockey vereniging in oprichting. Vooruitlopend op de nieuwe gemeente Altena hebben we als ChristenUnie fracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem gezamenlijk opgetrokken. Dit heeft geleidt tot een eensluidend besluit in de 3 gemeenten. lees verder

ChristenUnie plakt als eerste verkiezingsposter in Altena

IMG_1870maandag 30 januari 2017 20:29 Zaterdagmiddag was het kandidaat Kamerlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) die de eerste poster plakte op de nog lege verkiezingsborden in Altena. De posters van de ChristenUnie hangen er nog wat eenzaam bij, maar dat zal waarschijnlijk niet lang duren. De partij was naar goed gebruik als eerste, de rest volgt ongetwijfeld binnenkort. lees verder

Inbreng ChristenUnie in raadsvergadering over AquaAltena

aqua-altenawoensdag 21 december 2016 20:11 “Aan rustige wateren”; zwembad AquaAltena naar positieve flow

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 december werd op initiatief van de ChristenUnie fractie een amendement onderschreven door de coalitiepartijen aangenomen wat moet gaan bijdragen aan een toekomstbestendige exploitatie van zwembad AquaAltena. lees verder

Nu aan de slag... of nog niet?

W.H. (Wijnand) van der Hoeven, ChristenUnievrijdag 07 oktober 2016 16:41 Visietraject en dag van de toekomst als ingredienten voor nieuwe gemeentelijke organisatie.... spannend lees verder

Meer dan geld alleen

over de brugvrijdag 15 juli 2016 10:13 Onze bijdrage aan de algemene beschouwingen.

‘Op weg naar 2019’ zou boven de kadernota kunnen staan. Wat vinden wij belangrijk om de komende jaren uit te voeren en tot stand te brengen in Aalburg. lees verder

ChristenUnie wil onderzoek verkeersveiligheid Kromme Nol

kromme nolvrijdag 22 april 2016 16:00 ChristenUnie Aalburg maakt zich na de recente ongevallen zorgen over de verkeersveiligheid op de Kromme Nol in Wijk en Aalburg en wil dat de gemeente actie onderneemt. Het weggedeelte is van de provincie en daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente met de provincie in overleg gaat om de verkeersveiligheid ter plaatse te onderzoeken. lees verder

ChristenUnie steunt renovatie brandweerkazerne

brandweerlogozaterdag 20 februari 2016 14:50 ChristenUnie Aalburg steunt de renovatie van de brandweerkazerne in Wijk en Aalburg. lees verder

ChristenUnie stelt raadsvragen over schrappen bushaltes in Veen

busdonderdag 10 december 2015 13:44 De dienstregeling van Arriva zal per 13 december wijzigen. Een van de veranderingen is het schrappen van 2 bushaltes in Veen. ChristenUnie Aalburg vindt dit een slechte ontwikkeling en heeft vragen gesteld in de raad. lees verder

Nieuw raadslid Pieter van Dueren den Hollander In Aalburg

pieter van Dueren den Hollanderwoensdag 04 november 2015 19:04 Door deelname aan college door ChristenUnie ontstond vacature in de gemeenteraad. De kandidaat stelt zich voor: lees verder

Wat kan Aalburg wel?

Asielzoekers Plein petitie 04122012donderdag 17 september 2015 08:08 Ook in Aalburg gesproken over opvang van Vluchtelingen lees verder

geld overhouden met zorg?

zorgmaandag 08 juni 2015 22:26 Lagere kosten WMO (huishoudelijke hulp/gehandicaptenzorg)(inclusief eigen bijdrage) €172.300 WAT???? lees verder

wat komt er na (de) Veerman

briefmaandag 18 mei 2015 20:27 Blog vanuit Aalburgs perspectief op ingewikkelde situatie na verschijnen rapport meneer Veerman. lees verder

Mediation of irritation

kannietwaarzijnzaterdag 02 mei 2015 12:29 Blog over dilemma. lees verder

boeken of opdoeken?

boekenkastvrijdag 27 maart 2015 14:08 De bijeenkomst deze week over de bieb in Aalburg heeft ons toch weer in de pen doen klimmen. lees verder

onderzoeken en het goede behouden

like usdonderdag 19 maart 2015 14:58 opnieuw een onderzoek in en over Altena. Een nuance op de berichtgeving vanuit ons perspectief lees verder

ChristenUnie-SGP haalt zetel in Noord-Brabant, hartelijk dank!

kaartdonderdag 19 maart 2015 12:35 Met 16761 stemmen heeft ChristenUnie-SGP na vier jaar van afwezigheid weer een zetel behaald in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Wij zijn blij en dankbaar met dit resultaat. Een kort woord van Lijsttrekker Hermen Vreugdenhil en Arie van Loon, de nummer twee op de kieslijst. lees verder

Tien redenen om vandaag ChristenUnie-SGP te stemmen!

cu_sgp_brabantwoensdag 18 maart 2015 10:00 Elke stem telt vandaag. Het is erg belangrijk dat u op de ChristenUnie-SGP gaat stemmen. Waarom dit zo belangrijk is? In dit bericht tien redenen. lees verder

Balen of idealen?

Foto Wijnand van der Hoeven, Lijsttrekker ChristenUnie Aalburg (klein)vrijdag 13 maart 2015 14:06 blog over de drive, nut en noodzaak van steun aan idealisten op 18 maart lees verder