Bid u met ons mee?

Bidden voor onze gemeente en ons dorp

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. In haar beginselverklaring geeft de ChristenUnie aan dat zij zich wil laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Bidden is hierbij onmisbaar. Bidden opent deuren die gesloten leken, verzacht harde harten, verbindt mensen onderling en helpt ons af te stemmen op Gods wil voor onze gemeente.

Als lokale ChristenUnie staan we in een brede beweging van mensen en organisaties die bidden voor de overheid, ons land, onze gemeente, voor kerk en samenleving. Het gebed leert ons ook steeds opnieuw dat wij afhankelijk zijn van Hem!

Via deze pagina willen wij een aantal handreikingen doen met gebedspunten. Enkele punten zijn algemeen van aard en andere punten zijn meer specifiek en daarmee soms ook tijdsgebonden en zullen van tijd tot tijd vernieuwd worden.

We hopen dat uw deze punten wilt meenemen in uw persoonlijk gebed, gebed tijdens de eredienst en/of gebedsgroep.

Gebedswandeling
Naast de verschillende gebedspunten hebben wij op deze pagina ook een handreiking gepubliceerd voor een gebedswandeling. Wij hopen dat deze handreiking een hulpmiddel is voor steeds meer mensen om alleen of samen met iemand anders specifiek te bidden voor eigen dorp of wijk.

Uiteraard is het mogelijk om, wanneer u een gebedswandeling wilt lopen in uw eigen dorp, dit op een zelfgekozen moment en tijdstip te doen. Ook is er een maandelijks gebedsmoment (3e dinsdag van de maand). U loopt de gebedswandeling nog steeds op eigen initiatief maar in de wetenschap dat er die dag meerdere mensen bidden voor hun dorp en onze gemeenschap.

Doet u, doe jij mee?!

Zoekt u mensen om samen te bidden voor uw dorp? Neem dan contact op via gebed@altena.christenunie.nl, dan kijken we of we biddende dorpsgenoten met elkaar kunnen verbinden.

Gebedspunten

Gebedspunten (algemeen)

 • We bidden voor de politiek in het algemeen: burgemeester, wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtelijke ondersteuning, beleidsmedewerkers en allen die in dienst zijn van de gemeente en daarmee de gemeenschap.
 • We bidden voor een goede besluitvorming, dat deze tot heil zal zijn van de inwoners van onze gemeente en tot eer van God.
 • We bidden voor hen die werkzaam zijn in de publieke sector. Denk hierbij aan brandweer, politie, onderwijzend personeel, mensen in de zorg en de rechterlijke macht.
 • We bidden voor hen die alleen zijn (jong en oud); dat zij niet eenzaam zijn maar zich geliefd en gekend mogen weten.
 • We bidden voor gezinnen en relaties. Dat het plekken mogen zijn van liefde en trouw waar kinderen (als die er zijn) mogen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving.
 • We bidden dat de mensen in ons dorp en onze wijk Jezus Christus (beter) mogen leren kennen.

Gebedspunten (specifiek)

 • We bidden voor de jongeren ons dorp. Door alle coronamaatregelen hebben zij het geregeld zwaar te verduren en voelen velen zich eenzaam. Bid dat zij hun toevlucht niet zoeken in verslavingen of negatieve afleiding, maar dat zij mensen om zich heen hebben die naar hen luisteren en naar hen omzien.
 • We bidden voor (arbeids-)migranten in ons dorp. Ze zijn ver van huis, vaak ver weg van hun familie en voelen zich geregeld niet welkom. We bidden dat zij de liefde Christus mogen ervaren en zich welkom en geliefd mogen voelen.
 • We bidden voor ondernemers in ons dorp, in het bijzonder voor hen die door alle maatregelen in een moeilijke en onzekere situatie zitten.
 • We bidden voor de kerk(en) in ons dorp. Kerkraden/oudsten moeten door alle maatregelen keuzes maken die zij vaak liever niet zouden maken. Bid om wijsheid en inzicht. We bidden ook voor een goede onderlinge verstandhouding tussen verschillende kerken, dat zij zullen zoeken naar verbinding en dat ze eenheid in verscheidenheid kunnen uitstralen naar het dorp. We bidden ook dat mensen de weg naar de fysieke kerkdienst weer weten te vinden wanneer dat mogelijk is.
 • We bidden voor de verkiezingen, dat zij in alle rust en orde mogen verlopen. We bidden dat God tot de harten van mensen mag spreken op de verkiezingsdag(en) en dat de uitslag naar Zijn wil en plan zal zijn.
 • Wilt u bidden voor onderwerpen waarvan u weet dat ze spelen in uw dorp?