Inbreng ChristenUnie tijdens Algemene beschouwingen

gemeentealtena.jpg
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 8 juli 2022 om 18:40

Inbreng ChristenUnie tijdens Algemene beschouwingen

De ChristenUnie zet in op samen bouwen aan Altena. Voor de ChristenUnie zijn een verstandige manier van het uitbreiden van de ambtelijke capaciteit, tegengaan van ondermijning, samenredzaamheid en de problematiek in het ruimtelijk domein de belangrijkste onderwerpen voor het komende jaar.

Capaciteit ambtelijke organisatie
De ChristenUnie heeft vraagtekens bij de door het college gewenste ambtelijke capaciteitsuitbreiding. Naast dat het op dit moment erg lastig is om nieuwe mensen aan te nemen vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de stijgende kosten die een dergelijke capaciteitsuitbreiding met zich meeneemt met als gevolg een negatieve meerjarenraming.
 
Ondermijning
Het is wat de ChristenUnie betreft belangrijk dat we tijdig inzetten op het tegengaan van ondermijning en andere criminele activiteiten in Altena. Criminaliteit gedraagt zich als de Japanse duizendknoop. Als je het niet tijdig verwijderd, woekert het voort en voor je het weet is het een probleem dat praktisch onuitroeibaar is.
 
Samenredzaam
De ChristenUnie is van mening dat we op het gebied van samenredzaamheid met de juiste investeringen onze inwoners en de samenleving als geheel veerkrachtiger maken, zodat het toekomstige problemen beter aan kan. We zijn blij dat het college het ‘bezuinigen om het bezuinigen’ binnen het sociaal domein heeft geschrapt, maar er mag wat de ChristenUnie betreft meer focus komen op de juiste investeringen en goede samenwerking met onze lokale partners zodat zo min mogelijk mensen buiten de boot vallen met alle maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Daar hadden we graag extra geld op ingezet.
 
Ruimtelijk domein
In het ruimtelijk domein ligt er momenteel een enorme uitdaging. De stikstofcrisis gaat een zware wissel trekken op ons gebied, terwijl we oplossingen moeten zien te vinden voor het tekort aan woningen en industriegrond en een vergaande verduurzaming van onze gehele leefomgeving. Dit kan alleen als we dit met elkaar doen met oog voor elkaars belangen. Wat de ChristenUnie betreft kan het niet zo zijn dat de één alles mag en de ander niets. De één ongebreideld mag uitbreiden terwijl de ander moet krimpen. De één bakken met geld laten verdienen doordat de ander de rekening betaalt. We merken dat de intentie er wel is om dit beter te doen, maar in de uitwerking zien wij het helaas nog te vaak fout gaan.

Tot slot
Voor de uitdagingen waar we momenteel voor staan zullen we inventief moeten zijn. En creatief samenwerken met onze inwoners. Wij hebben daarin vertrouwen in het EQ en IQ van het college, de ambtelijke organisatie en ook in de raad en samenleving. Wij hopen van harte dat u hiervoor open staat en wensen u hierbij inspiratie, wijsheid en boven alles Gods zege toe.

Moties en amendementen
Tijdens de algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie diverse moties en amendementen ingediend. Hieronder een overzicht:

  • Amendement namens ChristenUnie - Leerlingenvervoer taalklassen (Aangenomen)
  • Motie VVD en ChristenUnie – Ondermijning/cameratoezicht - ingetrokken vanwege toezegging wethouder om hiermee aan de slag te gaan
  • Motie CU – Project ‘Geweld hoort nergens thuis’ - ingetrokken vanwege toezegging wethouder om hier direct mee aan de slag te gaan
  • Motie CU en VVD – Indexatie subsidies – Aangenomen

Deel dit bericht

Labels: , ,