Samen bouwen aan Altena is meer dan bouwen, bouwen, bouwen!

Dozenactie
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 7 maart 2022 om 11:54

Samen bouwen aan Altena is meer dan bouwen, bouwen, bouwen!

Goed wonen is zonder twijfel één van de belangrijkste thema’s van dit moment. Hoewel de ChristenUnie in de afgelopen raadsperiode succesvol heeft gepleit voor behoud van openbaar groen in de kernen, aandacht voor alternatieve woonvormen en betrokkenheid van inwoners bij de nieuwe omgevingsvisie, is de druk op de woningmarkt momenteel enorm.

Om aandacht te vragen voor de woningnood in Altena heeft de ChristenUnie afgelopen zaterdag een actie gehouden in het centrum van Sleeuwijk. Om de woningbehoefte in Altena te illustreren hebben we afgelopen zaterdag een huis gebouwd van 200 verhuisdozen. Elke verhuisdoos staat symbool voor een huis wat jaarlijks gebouwd moet worden om in de woonbehoefte te kunnen voorzien.

Lijsttrekker Anne Duizer en jongerenkandidaat Luuk Verhagen geven aan: “We staan voor een grote opdracht als het om het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor onze  inwoners gaat. ChristenUnie Altena denkt dat dit probleem niet wordt opgelost door slechts te bouwen, bouwen, bouwen. Zeker niet als bouwprojecten volledig in handen zijn van projectontwikkelaars. Met onze ruime kennis en ervaring wil de ChristenUnie zich maximaal inzetten voor betaalbaar én duurzaam wonen voor alle leeftijden waarbij voldoende ruimte is voor de natuur”.

Het behoud van de sociale structuur en identiteit van de afzonderlijke kernen is essentieel. Om dit te waarborgen pleiten wij voor maximale betrokkenheid van inwoners bij nieuwbouw: enerzijds door hen te betrekken bij de uitwerking van de omgevingsvisie, anderzijds door de regie over de eigen woning en woonomgeving te geven en (collectieve) zelfbouw zo veel mogelijk te stimuleren. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de klassieke woonvormen zoals vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen, maar ook aan bijvoorbeeld tiny houses, knarrenhoven, collectieve zorgwoningen en meergeneratiewoningen. Hiermee wordt de sociale structuur van de kernen vergroot en wordt de mogelijkheid om naar elkaar om te zien en zelfredzaam te zijn versterkt. Verder wordt speculatie met grond en huizen voorkomen, zodat deze weer betaalbaar worden.

“Door in te zetten op alle generaties is het ook nog eens eenvoudiger om voorzieningen in een dorp te behouden. Een veilige en groene woonomgeving, goed onderwijs, goede identiteitsgebonden zorg en voldoende werkgelegenheid dicht bij huis moeten zorgen voor een blijvend goed leefklimaat in Altena. Hier horen ook goede ontspannings- en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van sport, kunst en cultuur bij” vult raadslid Hennie Schermers aan.

Bouwen is meer dan alleen het neerzetten van woningen: het gaat om de sociale structuur. ChristenUnie Altena gaat voor die gezamenlijke aanpak waarbij de gemeente niet leidend is maar faciliterend en ondersteunend, zodat inwoners de ruimte krijgen om samen te bouwen aan Altena!

Deel dit bericht

Labels: ,