Werkbezoek Carola Schouten aan Lunchroom ‘je KANS’ in Veen

Bezoek Carola Schouten
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 19 februari 2022 om 18:37

Werkbezoek Carola Schouten aan Lunchroom ‘je KANS’ in Veen

Zaterdagmiddag 19 februari heeft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) een bezoek gebracht aan Lunchroom  'je KANS' in Veen. Tijdens het bezoek werden er door de minister en een aantal ChristenUnie-kandidaten pannenkoeken met ijs klaargemaakt voor de medewerkers en initiatiefnemers van ‘je KANS’ om hen op deze manier in het zonnetje te zetten!

Daarnaast overhandigde ChristenUnie-lijsttrekker Anne Duizer een ‘bidbook’ aan minister Schouten met daarin allerlei bijdragen vanuit lokale kerken, organisaties, bedrijven en particuliere initiatieven die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en arbeidsparticipatie. Deze bijdragen zijn de afgelopen tijd door de ChristenUnie verzameld en gebundeld. 

Met het bidboek wil de ChristenUnie de minister laten zien waar de kracht van Altena zit op het gebied van participatie en armoedebestrijding. Een mooi voorbeeld hiervan zijn particuliere initiatieven vanuit de gemeenschap zoals lunchroom ‘je Kans’ waar mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om waardevol werk te doen, zich te ontwikkelen en zich gewaardeerd te voelen. ChristenUnie Altena is trots op dit soort prachtige initiatieven in Altena die er voor zorgen dat iedereen mee kan doen!

Labels: