ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over muziekonderwijs in Altena

muziek
Wijnand
Door Wijnand van der Hoeven op 8 februari 2022 om 15:55

ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over muziekonderwijs in Altena

In de nieuwe gemeente Altena is er gekozen voor een andere manier om muziekonderwijs te stimuleren. Met een programma op de basisscholen vanuit CultuurPuntAltena (bieb) maken alle leerlingen van de scholen kennis met cultuur.

Dit programma kwam in de plaats van de mogelijkheid om individueel een subsidie aan te vragen voor privé muziekles of lidmaatschap van een muziekvereniging. Wij hebben destijds ingestemd met klassikaal onderwijs, onder voorwaarde dat ook lokale muziekdocenten mee kunnen doen aan deze lessen en dat ze daar ook actief voor benaderd zouden gaan worden.

Afgelopen weken kregen we positieve signalen over het project op de scholen, maar we kregen ook een zorgelijk bericht. Want juist in tijd van corona waar lesgeven al lastig was, zijn ook concerten stilgevallen. De meeste muziekdocenten zijn zzp’er en ze komen voor veel steunfondsen vanuit de overheid niet in aanmerking.

Daarom willen we vanuit ChristenUnie Altena een beter beeld krijgen hoe de projecten op scholen draaien en hoeveel scholen er mee doen. Maar wat nog belangrijker is om te weten, is hoeveel van de muziekdocenten die destijds via individuele subsidies geld kregen, ook ingezet worden bij het nieuwe cultuuronderwijs.

Daarover heeft ChristenUnie Altena schriftelijke vragen gesteld aan het college, want lesgeven op specifieke instrument aan individuele leerlingen vraagt een heel andere opleiding dan voor algemene en klassikale muzikale vormingslessen.

Vorig jaar heeft de raad nog een voorstel van ChristenUnie Altena en Progressief Altena aangenomen om het overschot uit muziekonderwijs apart te houden. In het geval dat deze middelen nog beschikbaar zijn, zouden we dit geld tijdelijk voor een periode van tenminste 2 jaar willen aanwenden om ook individuele lessen te subsidiëren. Een wens die destijds ook door de SGP is uitgesproken. We hopen met deze tijdelijke subsidie de doorstroming van klassikaal muziekonderwijs naar individueel muziekonderwijs te bevorderen en de schade van de corona-maatregelen op de sector te kunnen verminderen.

Afhankelijk van de antwoorden van het college zullen we samen met andere partijen een initiatiefvoorstel voorleggen om dit te verbeteren.

Deel dit bericht

Labels: