‘Samen bouwen aan Altena’ – ChristenUnie Altena presenteert verkiezingsprogramma

Presentatie verkiezingsprogramma
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 29 januari 2022 om 20:24

‘Samen bouwen aan Altena’ – ChristenUnie Altena presenteert verkiezingsprogramma

'Samen bouwen aan Altena' is de titel van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Altena, dat op donderdag 27 januari werd gepresenteerd. We kiezen vier speerpunten voor de komende periode: 1. Samen bouwen aan goed wonen, leren en werken; 2. Samen bouwen aan goede zorg voor elkaar; 3. Samen bouwen aan een duurzame toekomst en 4. Samen bouwen aan een dienstbare overheid. 

Nicolette van Andel van de Hartenjager in Giessen nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van ChristenUnie- lijsttrekker Anne Duizer.

Anne Duizer: “Het programma van de ChristenUnie in Altena telt 10 hoofdstukken en staat vol met goede plannen voor Altena. We hebben met veel mensen gesproken.  Veel leden maar ook niet-leden hebben actief meegedacht."

De gemeente Altena bestaat nu ruim drie jaar. Deze eerste jaren van de nieuwe gemeente waren jaren van opbouw, vorming van een nieuwe organisatie en wennen aan een nieuwe manier van werken. We hadden hoge idealen en zagen kansen doordat we nu een grotere gemeente zijn geworden met meer mogelijkheden. 

Aan de andere kant hebben we ook gezien dat zo’n nieuwe start tijd nodig heeft. Daardoor zijn er ook zaken blijven liggen en is de dienstverlening nog niet optimaal. We zien dat het nog beter kan en moet: duurzamer en socialer. Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld en voor onze gemeente willen we ook de komende jaren samen bouwen aan Altena.

De ChristenUnie zet zich maximaal in voor betaalbaar én duurzaam wonen voor alle leeftijden waarbij voldoende ruimte is voor natuur en vergroening. In elke kern willen we voldoende (sociale huur-)woningen realiseren voor jongeren, gezinnen en ouderen die in hun eigen dorp willen blijven wonen zodat de sociale structuur en daarmee de voorzieningen in de kernen behouden blijven.

De ChristenUnie blijft zich inzetten voor goede (jeugd-)zorg met een persoonlijke aanpak en keuzevrijheid. In Altena is geen ruimte voor drugs: samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, jongerenwerk, politie en sportverenigingen moeten we schouder aan schouder staan om drugsgebruik actief tegen te gaan en te blijven waarschuwen voor de gevaren.

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een goed, eerlijk en betrouwbaar bestuur een belangrijke basis vormt voor een bloeiende samenleving waarin iedereen kan participeren. De gemeente moet goed bereikbaar en benaderbaar zijn voor al haar inwoners.

Het complete programma van ChristenUnie Altena is te vinden op www.altena.christenunie.nl

Labels: ,