Begrotingsdebat: onze insteek

Insteek debat begrotting 2022
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 2 november 2021 om 15:00

Begrotingsdebat: onze insteek

Vandaag (dinsdag 2 november) en volgende week dinsdag 9 november zullen de jaarlijkse begrotingsdebatten plaatsvinden. In deze debatten zal de raad de begroting voor het komende jaar vaststellen. Alle partijen konden onderwerpen indienen die zij belangrijk vonden om in te brengen in het debat. Ook ChristenUnie Altena heeft onderwerpen die zij belangrijk vindt ingebracht.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat jongeren veilig kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen. We zien echter dat er veel jongeren zijn die kampen met psychische problemen of opgroeien in onveilige omgevingen. Een preventieve werking is hierin essentieel. ChristenUnie Altena vindt dat voldoende schoolmaatschappelijk werk en voldoende wijkteams daarvoor belangrijk zijn.

Reizen met het openbaar vervoer, naar school gaan, iets leuks doen of solliciteren: voor mensen met een beperking kan dit een hele opgave zijn. Volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (VN-verdrag Handicap) moet iedereen kunnen meedoen in de maatschappij. In 2021 zou men beginnen met een plan van aanpak om tot uitwerking van het verdrag te komen. Nu blijkt echter nog dat er in gemeente Altena onvoldoende capaciteit is om tot een volledig plan van aanpak te komen. ChristenUnie Altena wil dat er voldoende capaciteit komt en wil weten hoe we wel tot een plan van aanpak kunnen komen.

Een van de grootste problemen waar wij in Nederland mee te maken hebben is een tekort aan woningen. Juist met zo’n groot tekort moet je volgens ChristenUnie Altena creatief denken en ook andere woonvormen faciliteren. ChristenUnie Altena wil de vraag naar nieuwe woonvormen faciliteren en wil voldoende ambtelijke capaciteit om deze vraag naar nieuwe woonvormen en (collectieve) zelfbouw te kunnen gaan realiseren.

Terwijl de klimaatconferentie in Glasgow bezig is, zien wij in gemeente Altena dat wij ver achterlopen op het gebied van hernieuwbare energie. Ook de gemeente Altena moet er alles aan doen om de klimaatdoelen te halen. ChristenUnie Altena wil weten hoe het komt dat wij in de gemeente Altena achterlopen en hoe wij deze achterstand kunnen inhalen.

Tijdens de eerste vergaderen zullen de partijen debatteren over alle ingebrachte onderwerpen, waarna in de tweede raadsvergadering op 9 november de stemming zullen plaatsvinden. Kijk live mee via altena.raadsinformatie.nl/live.

Deel dit bericht

Labels: