Begrotingsbehandeling 2020

header-begroting.png
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 12 november 2019 om 15:00

Begrotingsbehandeling 2020

ChristenUnie Altena heeft haar betoog gekoppeld aan de woorden uit de Bijbel “haast u” Omdat we graag zien dat woorden en ambities nu daadwerkelijk omgezet moeten gaan worden in daden. De gemeente had even tijd nodig om na de fusie op orde te komen, maar nu is het tijd geworden om te gaan uitvoeren.
Er zijn door de ChristenUnie bij deze begroting een aantal speerpunten naar voren gebracht. Duurzaamheid, sociale zorg, gezonde financiën, dienstbaarheid naar inwoners.

De fractie heeft 3 moties ingediend:
1 : Er zijn grote te korten op het sociaal domein. Het college stelt voor om 400.000 te gaan bezuinigen. De ChristenUnie roept in de motie op om de bezuiniging vooral te zoeken in de ambtelijke organisatie zelf en mag niet ten kosten gaan van de zorg voor kwetsbare mensen.
2: De reserve Sociaal domein is door alle tegenvallers enorm geslonken. De ChristenUnie stelt voor om deze reserve weer aan te vullen, zodat we eventueel nieuwe tegenvallers in de toekomst kunnen opvangen.
3: Een gezonde financiële positie is de belangrijkste pijler bij een begroting. Nu zijn er in de begroting nog veel onzekerheden. De ChristenUnie stelt voor om een zogenaamde “ Tanis” norm in te stellen om uitgaven en inkomsten beter in balans te brengen. En geen dingen die we als gemeente beloven, maar uiteindelijk toch niet waar kunnen maken.

En twee amendementen:
1: Duurzaamheid is het meest gebruikte woord op het gemeentehuis, maar er is nog weinig uitgevoerd. De ChristenUnie is van mening dat er meer energie gegeven moet worden aan de uitvoering. De middelen liggen klaar, dus laten we de hand aan de ploeg slaan.
2: Goed openbaar vervoer is voor de leefbaarheid van ons platteland onmisbaar. Als ChristenUnie dragen wij het college op om dit openbaar vervoer te innoveren. Veel studenten en reizigers balen van de slechte verbindingen en de veel te lange reistijden.