ChristenUnie wil in gesprek over jeugdzorg Altena

jeugdzorg 624x270
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 3 juni 2019 om 10:22

ChristenUnie wil in gesprek over jeugdzorg Altena

In Nederland zijn er zorgen over de kosten en organisatie van jeugdzorg. De zorgen spelen in heel Nederland en dus ook in Altena. Hoewel er extra geld is opgenomen in de begroting blijft ook de regionale jeugdzorg aanbieder in grote financiële problemen. Daarom wil de ChristenUnie, samen met het CDA, het onderwerp jeugdzorg op korte termijn op de agenda zetten van de gemeente Altena.

Als gemeente Altena, met 55.000 inwoners, wordt er van ons verwacht dat we jeugdzorg goed kunnen regelen. De ChristenUnie wil graag experts op het gebied van jeugdzorg uitnodigen en ook andere gemeenten die ervaring hebben met nieuwe vormen van zorg. Denk aan vormen met minder bureaucratie, waardoor er meer geld naar zorg kan gaan.
De ChristenUnie wil zorg zo dicht mogelijk bij huis regelen, waarbij er ruimte is voor nieuwe vormen van jeugdzorg. Ook de vraag of residentiële zorg in ons gebied haalbaar en betaalbaar is hoort daar voor ons bij. Door hier nu al over na te denken kunnen we problemen in de nabije toekomst voorkomen.

Als ChristenUnie denken wij dat het probleem niet alleen met extra euro’s structureel kan worden verkleind. Daarom staan we open voor goede voorbeelden uit andere gemeenten om Jeugdzorg zo goed mogelijk te regelen. Wij willen graag meedenken en daarom vragen wij aan het college of wij, en de gehele raad, betrokken worden om oplossingen en alternatieven te onderzoeken. Jeugdzorg gaat over kwetsbare jongeren, een onderwerp wat alle partijen aan het hart gaat, en daarom vinden wij het belangrijk om sámen te zoeken naar oplossingen.

Deel dit bericht

Labels: ,