Motie over leerlingenvervoer aangenomen

header-kinderen.png
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 5 april 2019 om 15:00

Motie over leerlingenvervoer aangenomen

ChristenUnie raadslid Marjan van der Meij heeft een motie ingediend over het leerlingenvervoer. In de motie wordt het college opgeroepen om geen minimale afstand van 10 kilometer op te nemen voor vergoeding vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs. In de voormalige gemeentes was dit geen regel en het is ongewenst dat deze regel in de nieuwe gemeente wel is opgenomen in de verordening. De motie werd mede ingediend met SGP en PA en is door een meerderheid van de raad aangenomen.

Een spelregel die er bij de oude gemeenten niet was , namelijk een afstandscriterium van 10 kilometer voor kinderen die naar voortgezet speciaal onderwijs moeten, is opgenomen in de nieuwe verordening. Nu treft het momenteel geen kinderen, maar als iemand uit Sleeuwijk naar een school in Gorinchem moet of vanuit Drongelen naar Waalwijk dan zou dat van toepassing zijn.

We zien dat niet als een recht, maar als kinderen vervoer nodig zouden hebben volgens deskundige hulpverleners, dan mogen zie niet door dit nieuwe criterium beperkt worden. Een meerderheid van de raad steunde onze oproep naar het college om de verordening leerlingenvervoer te herzien en aan te passen op dit punt.

Motietekst:

In de nieuwe verordening leerlingenvervoer een afstandscriterium van 10 kilometer opgenomen is inzake vergoeding vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs.

Overwegende dat:

  • Dit afstandscriterium in geen van de voormalige gemeenten van toepassing was.
  • Er geen onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen leerlingen die het voortgezet speciaal onderwijs bezoeken op basis van de afstand naar de school.
  • Er mogelijk onduidelijkheden ontstaan door dit criterium.

Roept het college van burgemeester en wethouders op :

  • Om de gemeenteraad uiterlijk 1 mei 2019 een voorstel aan te bieden om het afstandscriterium uit artikel 17 lid 2 uit de verordening leerlingenvervoer te schrappen.

Deel dit bericht

Labels: ,