Reactie ChristenUnie Altena op het coalitieakkoord

header-zout.png
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 24 januari 2019 om 09:37

Reactie ChristenUnie Altena op het coalitieakkoord

De ChristenUnie Altena reageert op het coalitieakkoord gesloten door CDA, Altena Lokaal, SGP en Progressief Altena. Nadat de genoemde partijen in december aangaven een coalitie te willen vormen presenteerden ze de afgelopen week haar coalitieakkoord. De ChristenUnie zal deze periode geen deel uitmaken van deze coalitie maar zullen positief-kritisch opbouwend meebesturen. Lees hieronder de reactie van de ChristenUnie:

Compliment voor net en verzorgd document met op het palet een veelheid aan kleuren van de verschillende partijen en ook onze kleur zagen we regelmatig terug. Echter..
Er is ook een risico. Veelzijdigheid klink veelbelovend, maar zorgt ervoor dat het een te algemeen stuk is geworden. Er is niets meer wat er echt uitspringt. Als je alle kleuren die er zijn door elkaar mengt krijg je een vreemd soort bruin. We hebben in onze nieuwe gemeente geen behoefte aan een bruine brei, maar een raadsprogramma  dat sprankelt en kleur bekend. 
Zorg dat je een zoutende zout bent staat er in de Bijbel en dat willen we als ChristenUnie ook zijn. We willen enkele zoutkorrels toevoegen en positief kritisch opbouwend meebesturen.

1: Duurzaamheid. Met PA en SGP hadden we meer ambitie verwacht op dit thema. Windmolens die genoemd werden in de campagne zien we niet verzilverd in dit stuk. En waar is de toegezegde grote pot met geld die CDA noemde voor verduurzaming gebleven? Voor de ChristenUnie mag er een flinke schep rentmeesterschap bij.

2: Burgerinitiatieven en delen van de democratie.  Waar is de aandacht voor de Icoonprojecten gebleven? Reglement van inspraak moet een goed instrument zijn om de burger meer zelforganiserend vermogen te bieden. Schepje er boven op voor de nieuwe democratie.

3: Inclusieve maatschappij. Vanuit naastenliefde en compassie de menselijke maat zoeken is ons als ChristenUnie uit het hart gegrepen. Er mag echter nog wel een schep bij als we willen dat mensen met een zorgvraag, zelfredzame mensen worden een hele papierwinkel aan aanvraagprocedures moeten doorwerken.

4:Drugs en alcoholpreventie en aanpak is ook voor ons hoofdprioriteit. Meer zout erbij!
Laat de ketenaanpak verder uitgerold worden. Niet alle kernen kennen dezelfde problematiek en aanpak. Zorg voor afstemming. Maak duidelijk waar inwoners en bijv. Jeugdleiders terecht kunnen met meldingen over drugs.

5: Energietransitie: prima ambitie: voorop lopen, maar zorg dat dit ook betaalbaar is voor alle bewoners.

6: Openbaar vervoer: te vrijblijvende tekst. Jongeren kunnen soms echt net op school komen of zijn onnodig lang onder weg.

7: Financiën: Er wordt een waarschuwing gegeven voor Sociaal Domein en dan met name de Jeugdwet, maar wat zijn de actiepunten om te korten tegen te gaan?
Jarenlang waren we voordeelgemeente en kregen we meer binnen dan we uitgaven, laten we dan nu de Jozefeconomie toepassen!

Tot slot wensen we het college veel wijsheid en zegen toe om tot zegen te kunnen zijn voor de inwoners van Altena.


In het coalitieakkoord (PDF, 58,2 MB) staan de afspraken en de plannen waar het college de komende 3 jaar aan werkt. Het coalitieakkoord geldt tot de volgende gemeenteraadsverkiezing.

Deel dit bericht

Labels: ,