21 goede redenen om ChristenUnie te stemmen

CU.jpg
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 20 november 2018 om 10:28

21 goede redenen om ChristenUnie te stemmen

Wij willen dat Altena oog heeft voor alle inwoners, omdat iedereen meetelt. Een Altena met een visie voor een betrokken samenleving met volop ruimte voor gezinnen, verenigingen, kerken , scholen en bedrijven. Een Altena met geloofwaardige politiek en oog voor elkaar. Daarbij hebben wij 3 thema's: zorg, duurzaamheid en wonen. Lees hier meer over 21 goede redenen om ChristenUnie te stemmen. 

Waar wij voor staan:

Oog voor alle 21 kernen in ons gebied met oog voor elkaar. Want iedereen telt mee. Wij gaan voor uitgesproken christelijke politiek met behoud van de zondagsrust. 

Goede zorg; omzien naar elkaar

 • Omzien naar mensen die zorg nodig hebben
 • Waardering voor mantelzorgers
 • Drugsproblemathiek aanpakken
 • Ruimhartig armoedebeleid
 • Agenda dat mensen met een beperking mee kunnen doen
 • Goede aanrijtijden hulpdiensten en een dekkend AED Netwerk
 • Aandacht voor ouderen en eenzaamheid

Duurzaamheid; denken aan de toekomst

 • Een groen klimaatplan met duurzame energie
 • Oog voor natuur
 • Geen gasboringen in Altena
 • Ruimte voor boeren voor een duurzame toekomst
 • Wateroverlast beperken
 • Meer akkerranden in Altena
 • Bomenplan 

Goed wonen; werken en leren

 • Ieder kind een zwemdiploma
 • Veilige fietsroutes en een goed OV
 • Goede bereikbaahried en verbindingen naar de A27
 • Verstandig financieel beleid
 • Bouwen voor starters en alle doelgroepen
 • Leefbaarheid van kleine dorpen
 • Toegankelijke sport waar iedereen aan mee kan doen 

Er natuurlijk zijn er nog veel meer goede redenen om woensdag 21 november ChristenUnie te stemmen dan de hierboven genoemde redenen: Lees meer over al onze plannen in ons programma. met 42 pagina's aan visie voor Altena. 

Deel dit bericht