Inzetten op veilige toegangswegen naar nieuwe A27

A27.jpg
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 12 november 2018 om 15:57

Inzetten op veilige toegangswegen naar nieuwe A27

ChristenUnie Altena vraagt aandacht voor veilige toegangswegen naar de nieuwe A27. Wij maken ons zorgen over de aansluiting van het onderliggende wegennet; de provinciale en gemeentelijke wegen. Wij denken hierbij o.a. aan de ontsluitingswegen van en naar Werkendam, Nieuwendijk, Almkerk,  Hank en Sleeuwijk. Er moet naast oog voor auto’s en vrachtwagens ook aandacht zijn voor veilige fietsverbindingen met zo min mogelijk onoverzichtelijke oversteekplaatsen. 

“Het is belangrijk om het onderliggend wegennet ook klaar voor de toekomst te maken, als de druk op toegangswegen groter zal worden door meer (vracht)verkeer.” aldus Wijnand van der Hoeven. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is om bestaande plannen voor de A27 te vertragen: “Er is al veel werk verzet, waarbij logischerwijs de focus lag op de Merwedebrug en snelweg zelf. We hebben nu een kans om de aansluitingen en omringende wegen goed aan te pakken voor de volgende generatie. Wij willen hiermee aan de slag, en hopen dat we samen met de nieuwe gemeenteraad stappen kunnen zetten. Mogelijk kunnen we met Rijkswaterstaat en Provincie samen werken, niet als vervanging, maar als plus op de huidige afspraken”

Van der Hoeven: “Voorbeelden zijn een parallelweg langs de snelweg die gericht is op het bedrijventerrein van Werkendam, waardoor vrachtverkeer een eigen route krijgt. Een ander alternatief kan het verleggen zijn van de toegang tot Nieuwendijk. Zo wordt de drukte minder, en is er meer oog voor veilig fietsverkeer. We staan daarbij open voor ideeën van andere partijen en zijn bereid hierin geld te investeren zodat ook de toegangswegen van Altena klaar zijn voor de toekomst."

Labels: ,