Verkiezingsprogramma ChristenUnie Altena : “oog voor elkaar”

header-visie
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 24 september 2018 om 14:39

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Altena : “oog voor elkaar”

ChristenUnie Altena gaat met de slogan “Visie op Altena, Oog voor Elkaar” de verkiezingen in. Op de ledenvergadering van de ChristenUnie zijn het programma en de slogan vastgesteld. Speerpunten zijn zorg, duurzaamheid en wonen.

“Iedereen is waardevol en juist daarom is het belangrijk dat we oog hebben voor elkaar, voor elkaar zorgen en aandacht hebben voor mensen die eenzaam zijn of moeilijk rond kunnen komen.”  Stelt  lijsttrekker Wijnand van der Hoeven. “Wij laten ons leiden door de Bijbel en de keuzes die we maken zijn vanuit een duidelijke visie: het moeten keuzes zijn die verbinden, oog hebben voor de schepping en die goed zijn voor volgende generaties.”

Geen ruimte voor drugs in Altena
Tijdens de ledenvergadering werd er vol energie en betrokkenheid over veel thema’s gesproken. Zo werd er lang stilgestaan bij het drugsgebruik in Altena. Veel leden maken zich hier grote zorgen over. Het heeft een grote impact op onze jongeren en we mogen niet de andere kant op kijken als samenleving. Wat de ChristenUnie betreft is er geen ruimte voor drugs in Altena en blijven we hiertegen strijden. Samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, jongerenwerk, politie en sportverenigingen moeten we schouder aan schouder staan om drugsgebruik actief tegen te gaan en te blijven waarschuwen voor de gevaren.

Uitgebreid programma vol Visie en plannen op Altena
Het programma van de ChristenUnie in Altena telt 40 pagina’s en staat vol met plannen voor Altena. “We hebben met veel mensen gesproken en leden hebben actief meegedacht. Een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van de leden is hoeveel ideeën zij hebben voor Altena. Wij willen ook dat in de nieuwe gemeente inwoners ruimte hebben en houden om zelf met goede ideeën te komen” aldus lijsttrekker Wijnand van der Hoeven.

Een aantal concrete voorbeelden van plannen zijn de bibliotheek, een duurzaamheidsfonds en aanpak van de toegangswegen naar de A27.

Zo trekt de ChristenUnie in haar plannen geld uit voor drie volwaardige bibliotheken in Altena; in Aalburg, Woudrichem en Werkendam. “We willen dat de drempel om de bibliotheek te bezoeken zo laag mogelijk is en dat bibliotheken een duidelijke ontmoetingsplek zijn om laaggeletterdheid en eenzaamheid te bestrijden” aldus Wijnand van der Hoeven. “Wij zien dat de huidige beweging om goede bibliotheken te vervangen door kleine servicepunten niet werkt.”

Verder wil de ChristenUnie een duurzaamheidsfonds van 1,2 miljoen opzetten, geld wat komt vanuit de opbrengsten van de verkoop van Intergas. Geld dat gebruikt moet worden voor meer duurzaam bouwen, zonnepanelen en duurzaamheidsplannen waar inwoners zelf mee komen.

Een ander concreet plan uit het programma is het aanpakken van de toegangswegen naar de A27, vooral bij Werkendam. “We moeten nu vast nadenken hoe we de bereikbaarheid van de regio zien tijdens en na de aanpak van de A27. Als we extra wegen willen, moeten we daar nu al mee aan de slag”  stelt Wijnand van der Hoeven.

Het complete programma van ChristenUnie Altena is eind deze week te vinden op www.altena.christenunie.nl

Deel dit bericht

Labels: ,