Berichten over fractie - pagina 2

 1. header-zout.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 24 januari 2019 om 09:37

  Reactie ChristenUnie Altena op het coalitieakkoord

  De ChristenUnie Altena reageert op het coalitieakkoord gesloten door CDA, Altena Lokaal, SGP en Progressief Altena. Nadat de genoemde partijen in december aangaven een coalitie te willen vormen presenteerden ze de afgelopen week haar coalitieakkoord. De ChristenUnie zal deze periode geen deel uitmaken van deze coalitie maar zullen positief-kritisch opbouwend meebesturen. Lees hieronder de reactie van de ChristenUnie:

  Lees verder

  Labels: ,

 2. A27.jpg
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 12 november 2018 om 15:57

  Inzetten op veilige toegangswegen naar nieuwe A27

  ChristenUnie Altena vraagt aandacht voor veilige toegangswegen naar de nieuwe A27. Wij maken ons zorgen over de aansluiting van het onderliggende wegennet; de provinciale en gemeentelijke wegen. Wij denken hierbij o.a. aan de ontsluitingswegen van en naar Werkendam, Nieuwendijk, Almkerk,  Hank en Sleeuwijk. Er moet naast oog voor auto’s en vrachtwagens ook aandacht zijn voor veilige fietsverbindingen met zo min mogelijk onoverzichtelijke oversteekplaatsen. 

  Lees verder

  Labels: ,

 3. header-gas.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 12 november 2018 om 09:42

  ChristenUnie Altena tegen gasboringen Waalwijk

  De ChristenUnie in Altena wil zo snel mogelijk naar duurzame energiebronnen, en daarin passen geen nieuwe gasboringen of fracking. Ook niet in het gasveld in Waalwijk, wat deels onder Drongelen doorloopt. De ChristenUnie wil zo snel mogelijk van het gas af. Ook de gemeenteraad van Aalburg en de provincie Noord Brabant hebben zich eerder unaniem uitgesproken tegen boring naar schaliegas en fracking.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. header-aed
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 10 oktober 2018 om 20:00

  100 procent dekking AED-netwerk in Woudrichem

  Uit een peiling van de landelijke hartstichting blijkt dat de kennis en beschikbaarheid van AED's in Nederland nog steeds onvoldoende is. De gemeente Woudrichem komt daarentegen goed uit de bus met een 100% dekkingsscore. Afgelopen periode hebben de lokale ChristenUnie fracties een motie ingediend om tot een dekkend AED-netwerk te komen in de drie gemeenten.

  Lees verder

  Labels: ,

 5. header-politie
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 7 augustus 2018 om 09:59

  Schriftelijke vragen ChristenUnie over aanrijtijden politie

  De ChristenUnie maakt zich zorgen over de aanrijtijden in Aalburg van de politie bij spoedmeldingen. Reden om schriftelijke vragen in te dienen over de recente cijfers. De afgelopen jaren is er meerdere keren door diverse fracties, waaronder die van de ChristenUnie, aandacht gevraagd voor de aanrijtijden in onze gemeente van de politie.

  Lees verder

  Labels: ,

 6. header-pad
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 27 februari 2018 om 09:52

  Doe snel wat aan de belabberde onderhoudsstaat Iris Vlinderpad.

  Het Iris Vlinderpad ligt er anderhalf jaar na de aanleg allerbelabberdst bij. Progressief Altena en de ChristenUnie roepen de gemeente op het fietspad op zo snel mogelijk te herstellen. “Voor ons komt dit helaas niet als verrassing. Bij de bespreking in 2014 is al voorspeld dat dit zou gebeuren wanneer het college vasthield aan de toepassing van een halfverharding in plaats van volwaardig asfalt”, aldus Christian Alderliesten.

  Lees verder

  Labels: ,