Berichten geschreven door ChristenUnie Altena - pagina 2

 1. DeWerfjfif
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 5 november 2021

  ChristenUnie stelt vragen over MFC De Werf

  In 2017 is het oude gemeentehuis van gemeente Woudrichem met investeringen van de gemeente, verbouwd tot een multifunctioneel centrum, waar verschillende partijen zoals o.a. de bibliotheek, kinderopvang, vluchtelingenwerk en het Inloophuis Altena zich huisvesten.

  Lees verder
 2. Insteek debat begrotting 2022
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 2 november 2021

  Begrotingsdebat: onze insteek

  Vandaag (dinsdag 2 november) en volgende week dinsdag 9 november zullen de jaarlijkse begrotingsdebatten plaatsvinden. In deze debatten zal de raad de begroting voor het komende jaar vaststellen. Alle partijen konden onderwerpen indienen die zij belangrijk vonden om in te brengen in het debat. Ook ChristenUnie Altena heeft onderwerpen die zij belangrijk vindt ingebracht.

  Lees verder

  Labels:

 3. Nieuwe lijsttrekker
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 1 november 2021

  Anne Duizer neemt ChristenUnie-stokje over

  Anne Duizer (51) uit Giessen is voorgedragen als lijsttrekker namens ChristenUnie Altena voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Hij neemt daarmee het stokje over van de huidige fractievoorzitter Wijnand van der Hoeven. Anne Duizer was de afgelopen periode al raadslid in Altena en van 2014 tot 2018 in de voormalige gemeente Woudrichem. Anne neemt een ruime ervaring mee in ruimtelijke ordening en woningbouw, één van de belangrijke thema’s voor de komende raadsperiode.

  Lees verder
 4. helping
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 20 oktober 2021

  ChristenUnie Altena wil coronageld blijven gebruiken voor hulp aan verenigingen en bedrijven

  Net als alle andere gemeente in Nederland heeft ook de gemeente Altena extra middelen uit Den-Haag gekregen om de effecten van corona tegen te gaan. Dit geld is bedoeld voor het ondersteunen van ondernemers, verenigingen, onderwijs en de zorg. Een deel van het geld is gelabeld en een deel van dit geld mag de gemeente vrij besteden. Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober jl. heeft de ChristenUnie samen met Progressief Altena een voorstel ingediend om dit “vrij te besteden deel” te labelen voor ondersteuning van ondernemers, verenigingen, onderwijs en de zorg.

  Lees verder

  Labels: ,

 5. Luuk Verhagen beëdigd Christenunie Altena
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 19 oktober 2021

  Luuk Verhagen is geïnstalleerd als burgerraadslid.

  Op dinsdagavond 19 oktober jl. is Luuk Verhagen uit Almkerk als burgerraadslid beëdigd voor de ChristenUnie in Altena.

  Lees verder
 6. Promotieafbeelding thema-avond wonen groot
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 13 oktober 2021

  ChristenUnie Altena organiseert een avond over nieuwe woonvormen en zelfbouw in Altena

  Er kan meer als we buiten standaard ontwikkelingen durven denken. Daarom organiseert ChristenUnie Altena deze avond over wonen in Altena. Deze avond is niet alleen voor leden, maar voor alle inwoners van Altena.

  Lees verder

  Labels:

 7. Beatrixziekenhuis-Gorinchem.jpg
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 9 november 2020

  ChristenUnie vertegenwoordigers in regio Gorinchem vragen aandacht voor behoud acute zorg Beatrixziekenhuis

  De spoedeisende hulppost van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem staat onder druk. De mogelijke sluiting van de spoedeisende hulppost bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem kan enorme gevolgen hebben. De coronacrisis heeft juist het belang aangetoond van het opbouwen en het versterken van de spoedeisende hulp in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarom vragen lokale ChristenUnie vertegenwoordigers de landelijke ChristenUnie fractie om zich in te blijven zetten voor een volwaardig streekziekenhuis mét goede acute zorg.

  Lees verder
 8. hartenjager-header.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 18 november 2019

  Dag van de Mantelzorg Altena 2019

  In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseerde Trema Welzijn op 14 november een dag voor alle mantelzorgers die onze gemeente Altena rijk is. Mantelzorgers werden op leuke en ontspannen wijze een moment in het zonnetje gezet. Om 10:30u werden mantelzorgers in de HartenJager (Giessen) welkom geheten met een lekker stukje gebak. Daarna volgde het eerste deel van een optreden van de Pauwergirls, een drietal dames dat muziek maakt met een knipoog en een snufje theater. Na een uitgebreide lunch volgde het tweede deel van het optreden, waarna de dag werd afgesloten.

  Lees verder
 9. header-begroting.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 12 november 2019

  Begrotingsbehandeling 2020

  ChristenUnie Altena heeft haar betoog gekoppeld aan de woorden uit de Bijbel “haast u” Omdat we graag zien dat woorden en ambities nu daadwerkelijk omgezet moeten gaan worden in daden. De gemeente had even tijd nodig om na de fusie op orde te komen, maar nu is het tijd geworden om te gaan uitvoeren.
  Er zijn door de ChristenUnie bij deze begroting een aantal speerpunten naar voren gebracht. Duurzaamheid, sociale zorg, gezonde financiën, dienstbaarheid naar inwoners.

  Lees verder
 10. header-afval.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 30 oktober 2019

  Standpunt ChristenUnie nieuwe afvalbeleid.

  De gemeente Altena heeft de ambitie afval zoveel mogelijk te benutten als grondstof en zet in op maximaal scheiden. Om die ambitie waar te maken kom het college met een voorstel voor aanpassingen voor het inzamelen van het huishoudelijk afval.Als ChristenUnie staan we achter de ambitie, wij willen ook minder afval, afval benutten als grondstof en maximaal scheiden. Maar wij vinden dat er in het plan van het college te weinig aandacht en onderbouwing is voor het stimuleren van het verminderen en het beter scheiden van afval. Onderdelen van het voorstel bewerken eerder het tegenovergestelde, zoals betalen voor het legen van de groene container.

  Lees verder

  Labels: ,