Stop op bezuinigingen sociaal domein Altena.

2.png
Hennie
Door Hennie Schermers op 26 juni 2023 om 20:49

Stop op bezuinigingen sociaal domein Altena.

ChristenUnie Altena is blij met het besluit om niet verder te bezuinigen op sociaal domein. Afgelopen dinsdag 20 juni heeft de gemeenteraad besloten om de in 2020 voorgestelde bezuinigingen op het Sociaal Domein niet verder door te voeren. In 2020 besloot de ChristenUnie al niet in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging van 3,1 miljoen, omdat we van mening waren (en zijn) dat deze bezuiniging teveel negatieve gevolgen zou hebben voor de kwetsbaren in de samenleving.

Toch heeft de ChristenUnie zoals altijd verantwoordelijkheid genomen om mee te denken om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Dit maakte dat we wel kritisch waren op het proces en de slechte monitoring, maar we zijn blij met het resultaat en de uitkomst dat de voorgenomen bezuiniging niet verder wordt doorgevoerd. We gaan de huidige raadsperiode onverminderd door met het blijven creëren van een ruimhartig zorgdomein. Voor ons zijn belangrijke pijlers; de zorg zo veel mogelijk dichtbij, geen wachtlijst bij OnsAltena en tijdig (indien nodig) verlengen van indicaties.

Labels: , ,