Huisvesting arbeidsmigranten Andel

ChristenUnie.png
Wijnand
Door Wijnand van der Hoeven op 1 juni 2023 om 21:25

Huisvesting arbeidsmigranten Andel

Afgelopen week hadden we als raad een zwaar debat waarin we het college opnieuw hebben moeten bevragen over het dossier huisvesting arbeidsmigranten in Andel.

De ChristenUnie heeft altijd anders in dit dossier gezeten dan het college. Wij willen liever wat grotere locaties waar zaken goed geregeld kunnen worden in plaats van tal van versnipperde/kleinere huisvesting. Helaas is huisvesting voor arbeidsmigranten harde business, als ChristenUnie willen wij in ieder geval de menselijke maat in het oog houden.  

Afgelopen week hadden we als raad een zwaar debat waarin we het college opnieuw hebben moeten bevragen over het dossier huisvesting arbeidsmigranten in Andel.

De ChristenUnie heeft altijd anders in dit dossier gezeten dan het college. Wij willen liever wat grotere locaties waar zaken goed geregeld kunnen worden in plaats van tal van versnipperde/kleinere huisvesting. Helaas is huisvesting voor arbeidsmigranten harde business, als ChristenUnie willen wij in ieder geval de menselijke maat in het oog houden.  

De belangrijkste vragen voor de ChristenUnie zijn:

  • Zijn we tijdig en volledig geïnformeerd over de plannen in Andel?
  • Is het dossier compleet?
  • Zijn we een betrouwbare overheid geweest naar alle betrokken partijen?

Huisvesting voor arbeidsmigranten is een ingewikkeld dossier. De afgelopen jaren is er vooral discussie geweest over het inperken van overlast in woonwijken. Zeker omdat we een krappe woningmarkt kennen.

Het lijkt er sterk op dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk gewerkt is aan het toestaan van dit project in Andel om bovenstaand probleem kleiner te maken. Ook de ChristenUnie is niet alert geweest dat in beleidsregels geen enkele limitering qua aantallen is opgenomen.  De betreffende ondernemer heeft daar slim op ingespeeld.

Toen er onrust ontstond in Andel over de plannen, gepaard met de nodige politiek druk, ontstond een paniekreactie bij de gemeente Altena. Het lijkt erop dat ze alles uit de kast hebben gehaald om de plannen rondom de ontwikkeling van huisvestiging van arbeidsmigranten in Andel tafel te krijgen.

Echter een aanvraag die voldoen aan de beleidsregels arbeidsmigranten en het bestemmingsplan kun je lastig afwijzen.  Die conclusie hadden wij als ChristenUnie begin 2021 al getrokken en hebben daarin gelijk gekregen.  De pogingen van de gemeente om de huisvestingsplannen in Andel van tafel te krijgen hebben een vermogen aan juridische adviseurs gekost en inwoners van Andel zijn, naar onze observatie, voor een bezwaarkarretje gespannen wat bij voorbaat nauwelijks kans had.

Met name het buiten behandeling te stellen van de aanvraag en vervolgens proberen het bestemmingsplan te wijzigen om de fout van de gemeente te herstellen vinden wij niet passen bij een betrouwbare overheid.

Uiteindelijk heeft de wethouder in het debat geen goed antwoord kunnen geven op de vraag of de aanvraag begin 2021 al bekend was bij het college en waarom zij dit dan niet gemeld hebben aan de raad of hebben ingebracht als argument bij de bestemmingsplanwijziging. Het antwoord van de wethouder blijft strijdig met wat er in het dossier staat.

Om die reden concluderen de VVD, VVA en ChristenUnie dat een Motie van Afkeuring op zijn plaats is.  Bij een interpellatiedebat hangt er een motie van wantrouwen of afkeuring boven de markt waardoor coalitiepartijen sneller in een verdedigende houding komen. En dat bleek, want alle coalitiepartijen betreuren de gang van zaken, maar steunden de motie niet.

Voor ons is dit een dossier wat vraagt om een complete en eerlijke evaluatie, zowel bestuurlijk en afgeleid ook organisatorisch en juridisch. Is er een verklaring voor wonderlijke wendingen in dit dossier? De ChristenUnie weet niet of een interpellatiedebat daar het beste instrument voor is. Maar een verantwoording in het openbaar is ook van grote waarde, al gaf het weinigen een goed gevoel.

Labels: ,