ChristenUnie Altena heeft kritiek op bestemmingsplan bedrijventerrein Giessen

Bedrijventerrein Giessen
Anne
Door Anne Duizer op 20 oktober 2022 om 20:34

ChristenUnie Altena heeft kritiek op bestemmingsplan bedrijventerrein Giessen

Gisteren is door de gemeenteraad van Altena het bestemmingsplan vastgesteld voor de uitbreiding van industrieterrein De Rietdijk in Giessen. Helaas voelden wij ons als ChristenUnie Altena genoodzaakt tegen te stemmen. Niet omdat we niet willen dat dit bedrijventerrein wordt uitgebreid, maar vanwege het cliëntelisme op het gemeentehuis waardoor twee ondernemers op voorhand 60% van dit bedrijventerrein hebben kunnen claimen en de rest van de ondernemers die grond wil kopen wordt overgeleverd aan een projectontwikkelaar die de rest mag verkopen. Hiermee wordt op een ontoelaatbare wijze voorbij gegaan aan het gelijkheidsbeginsel waar een gemeente aan is gehouden.

Bij de start van de nieuwe fusiegemeente Altena hadden wij er vertrouwen in dat de gemeente wat meer boven de partijen zou komen te staan. Helaas is dit vertrouwen ernstig beschaamd. We hebben dit jaar verschillende keren vragen gesteld over de verkoopprocedure. Keer op keer werd ons verteld dat er nog geen afspraken vastlagen. Op de dag voor de vergadering kregen wij informatie dat er wel degelijk afspraken waren met één van de kopers en in de vergadering kregen we te horen dat de avond voor de vergadering de andere koper een intentieverklaring met de gemeente heeft getekend voor de koop van 40% van het nieuwe industrieterrein. We worden dus als raad gewoon voor de gek gehouden.

In de vergadering stelden we vragen over de onderhandse verkoop van gronden door de gemeente. Vorig jaar heeft de rechter in het zogenaamde Didam-arrest bepaald dat een gemeente is gehouden aan het gelijkheidsbeginsel, één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat houdt in dat een gemeente niet zomaar aan één ondernemer iets mag gunnen als er meerdere gegadigden zijn. De wethouder dacht dat het in Altena wel zou kunnen, want de gronden worden niet direct door de gemeente verkocht, maar door het ROB, een grondbedrijf dat voor 100% eigendom is van de gemeente. Dit deed onze wenkbrauwen fronsen. Want als een wethouder in zijn werkzaamheden gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, geldt dat dan ook niet als diezelfde wethouder namens de gemeente in een BV van diezelfde gemeente zitting neemt? Toen we dat aan de wethouder vroegen werd hij boos omdat er aan zijn integriteit werd getwijfeld…

Omdat de ChristenUnie van mening is dat een overheid oprecht en integer dient te handelen en de belangen van alle bedrijven gelijkwaardig dient af te wegen, hebben wij met twee moties getracht het verdere verloop van de uitbreiding van het industrieterrein in Giessen bij te sturen.

Tot onze grote ontsteltenis hebben we moeten concluderen dat de vier coalitiepartijen hier geen boodschap aan hadden. Op de VVA na, die de moties mee heeft ingediend, is er door alle andere partijen tegen de moties gestemd en wordt het cliëntelisme vrolijk voortgezet.

Labels: ,