ChristenUnie, VVD, SGP en VVA willen meer grip op contracten met jeugdzorgaanbieders

Jeugdzorg stockfoto
Hennie
Door Hennie Schermers op 4 oktober 2022 om 12:54

ChristenUnie, VVD, SGP en VVA willen meer grip op contracten met jeugdzorgaanbieders

Afgelopen dinsdagavond lag de eerder uitgestelde Regiovisie Jeugdzorg voor ter vaststelling door de Raad. ChristenUnie, VVD, SGP en VVA bereidden hiervoor een motie omdat er zorgen zijn over de contracten met zorgaanbieders. Al voor de vakantie werden deze zorgen door de bijna voltallige raad geuit.

In de motie werd het college opgedragen om eerder genoemde zorgen mee te nemen in alle vervolgstappen in het lopende inkooptraject. Daarnaast moet het college voorgenomen besluiten eerst voorleggen aan de raad zodat de raad de gelegenheid heeft haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken en daarmee de regie behoud op dit belangrijke onderwerp.

Juist kinderen en jeugd in problemen zijn gebaat bij goede (en vertrouwde) zorgaanbieders. De goed werkende samenwerking tussen de kleine zorgaanbieders in onze regio en gezinnen moet gewaarborgd kunnen blijven. Ouders moeten kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die aansluit bij hun identiteit, de zorg moet regio overschrijdend ingekocht kunnen worden. Ook mogen wat betreft de opstellers van de motie geen wurgcontracten worden afgesloten waarbij zorgcollectieven worden gedwongen om 10 van de 13 zorgdomeinen aan te bieden waardoor kleinere vertrouwde zorgaanbieders buiten de boot dreigen te vallen.

De verantwoordelijke wethouder Wendy van Ooijen (CDA) gaf aan begrip te hebben voor de behoefte aan grip en de zorgen die er leven. Zij zegde toe dat er, voordat de contracten worden vastgesteld, een moment voor de raad komt om wensen en bedenkingen te kunnen bespreken. Daarmee werd de motie voorlopig van tafel gehaald. De ChristenUnie zal alert blijven op de juiste naleving van deze toezegging en de essentiële zorg voor onze jeugd.

Labels: