Donkere wolken

Stikstof
Wijnand
Door Wijnand van der Hoeven op 28 juni 2022 om 19:15

Donkere wolken

De plannen voor de landbouw, het stikstofkaartje wat enkel meer vragen oproept, de protesten en het debat in Den-Haag. Zaken die als een donkere wolk boven ons land samenpakken.

Het is inmiddels wel duidelijk dat “het kaartje” niet klopt. Maar ook dat hier de komende maanden verder aan gewerkt zal (en moet) worden. Voor mijzelf en voor ChristenUnie Altena is de grote vraag of wij het verhaal van Altena goed genoeg en krachtig op de kaart kunnen zetten richting ‘Den Bosch’ en ‘Den-Haag’ om op verantwoorde wijze te strijden voor de agrarische sector in Altena.

Het agrarisch natuurbeheer, beperkte intensieve veehouderij, de voedselproductie, de natuurgebieden die niet stikstofgevoelig zijn, boeren die in transitie zijn naar biologisch of naar eiwit. Altena is in veel gevallen een koploper op het gebied van boeren en natuur(beheer). Daar mogen we trots op zijn!

ChristenUnie Altena is van mening dat we alles op alles moeten zetten om dat verhaal op een professionele en gedegen wijze neer te zetten. Met accurate cijfers, onze duurzame ambities en de unieke kansen van ons landelijk gebied. Wat ons betreft zetten we het geld voor het circulaire programma daarvoor in, anders hebben we over een paar jaar geen agrarische sector meer.

Als ChristenUnie kunnen we dit niet alleen en willen we dit samen doen met steun van alle politieke partijen in Altena. Maar ook, zoals we eerder bij het foodprogramma hebben bepleit, met al die belangrijke spelers binnen onze regionale economie. Samen moeten we er alles aan doen om dit probleem aan te pakken. Op deze manier creëren we maximale kansen voor onze boeren, ondernemers en natuur en leveren we een bijdrage aan het oplossen van de landelijke stikstofproblemen.

We zullen de komende tijd in gesprek gaan met boeren, ondernemers en politici op provinciaal en landelijk niveau. We willen partijen bij elkaar brengen op zoek naar een oplossing en steunen anderen die ook werken aan goede initiatieven.

Die donkere wolken boven Nederland zijn niet zomaar 1, 2, 3 verdwenen maar als de landelijke politiek zijn focus weet te verleggen van het inmiddels beruchte stikstofkaartje en we weten Altena op de kaart te zetten dan zullen we wellicht de zon door de wolken zien schijnen!

Wijnand van der Hoeven

Deel dit bericht

Labels: