Stem ChristenUnie Altena

Groepsfoto kandidaten klein
Anne
Door Anne Duizer op 16 maart 2022 om 09:11

Stem ChristenUnie Altena

Beste lezer,

Vandaag zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. ChristenUnie Altena hoopt met uw steun ook de komende vier jaar weer aan de slag te gaan met belangrijke onderwerpen. In deze campagne hebben we ons toegespitst op vier belangrijke kernpunten.

  • Samen bouwen aan goed wonen, leren en werken
  • Samen bouwen aan goede zorg voor elkaar
  • Samen bouwen aan een duurzame toekomst
  • Samen bouwen aan een dienstbare overheid

Dat de woningmarkt behoorlijk op slot zit en prijzen de pan uit rijzen is voor iedereen wel duidelijk. Dat er meer woningen gebouwd moeten worden in Altena, daar zal nagenoeg iedereen het wel over eens zijn. Tegelijkertijd is het wat ChristenUnie Altena betreft ontzettend belangrijk HOE we dat gaan doen. Geven we projectontwikkelaars volledig carte blanche met als resultaat dat er vooral woningen worden gebouwd in een hoger prijssegment of kiezen we ervoor om SAMEN voldoende (sociale huur-)woningen te realiseren en gemeentegrond die vrijkomt in te zetten voor (collectieve) zelfbouw?

Als ChristenUnie Altena kiezen we vol overtuiging voor de laatste optie. We willen jong en oud de mogelijkheid geven het heft weer in eigen handen te nemen zodat betaalbaar wonen weer binnen bereik komt: minder afhankelijk van de markt en grote projectontwikkelaars en vooral weer als gemeenschap aan de slag. Naast meer ruimte voor zelfbouw maken we het daarom ook veel eenvoudiger om bijzondere woonvormen te realiseren zoals tiny houses, knarrenhofjes, meergeneratiewoningen en zorgwoningen.

En bouwen doen we toekomstbestendig: duurzaam, zo mogelijk klimaatneutraal en we gaan voor groene straten en wijken! Niet alleen voor mensen die dit kunnen betalen maar voor iedereen. Voor mensen die hun tuin willen vergroenen, willen we gratis bomen beschikbaar stellen. Ook moeten er op korte termijn stappen worden gezet om de energievoorziening in onze gemeente te verduurzamen, maar wél in samenspraak met u als inwoner!

Altena is een prachtige gemeente met 21 kernen waar het omzien naar elkaar nog hoog in het vaandel staat. Maar het is wél de taak van de gemeente om goede en professionele zorg te organiseren voor hen die dat nodig hebben. Een persoonlijke benadering en maatwerk zijn hierbij nodig. Ook de keuzevrijheid op het gebied van zorgaanbieder is wat ChristenUnie Altena betreft essentieel!

Dat de drugsproblematiek aan Altena niet voorbij gaat, is helaas een gegeven. Maar dit mogen we niet ter kennisgeving aannemen! ChristenUnie Altena zet in op goede voorlichting op scholen en op vroegsignalering. Daarnaast willen we dat inwoners en bedrijven goed geïnformeerd blijven over de enorme risico’s en gevolgen van ondermijning van de maatschappij door (drugs)criminaliteit. Wat de ons betreft is er in Altena is geen ruimte voor drugs: samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, jongerenwerk, ondernemers, politie en sportverenigingen moeten we schouder aan schouder staan om drugsgebruik actief tegen te gaan.

Inmiddels is de gemeente Altena drie jaar onderweg. We hebben gezien dat zo’n nieuwe start tijd nodig heeft. Daardoor zijn er ook zaken blijven liggen en is de dienstverlening nog niet optimaal. We zien dat het nog beter kan en moet: duurzamer en socialer. Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld en voor onze gemeente willen we als ChristenUnie ook de komende jaren samen bouwen aan Altena.

Tot slot willen we u vragen om deze verkiezingen mee te nemen in uw gebeden en ook de komende jaren voor de fractie en de (lokale) politiek en onze gemeente te blijven bidden.

We hopen dat u, dat jij meedoet!

Anne Duizer

Lijsttrekker ChristenUnie Altena

Deel dit bericht

Labels: