Verslag Algemene ledenvergadering van 18 november 2021

ALV 2021
Rianne
Door Rianne Dekker op 19 november 2021 om 15:00

Verslag Algemene ledenvergadering van 18 november 2021

Op donderdag 18 november hebben we als ChristenUnie Altena onze algemene ledenvergadering gehouden, die vooral in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. We waren te gast in de prachtige nieuwe kerkzaal van GKV Waardhuizen, waar we op ruime afstand van elkaar toch de vergadering fysiek konden houden.

Na de opening door voorzitter Machiel Verdoorn en een aantal huishoudelijke punten, is Anne Duizer verkozen tot lijsttrekker. Ook is de kandidatenlijst vastgesteld, waarbij een kleine wijziging is doorgevoerd i.v.m. het terugtrekken van één van de kandidaten. Anne Duizer (1), Hennie Schermers- van Elderen (2), Wijnand van der Hoeven (3), Kees Nieuwenhuizen (4) en Machiel Verdoorn (5) hebben zich verder voorgesteld en verteld waar hun politieke hart voor klopt. Vervolgens is het verkiezingsprogramma besproken en voorlopig vastgesteld, waarbij enkele leden nog verbeterpunten aangaven die nog verwerkt gaan worden in de definitieve versie. Op de ledenvergadering is verder Arian Schouten voorgedragen en geïnstalleerd als vertrouwenspersoon. Ook hebben we afscheid genomen van een aantal mensen die in de afgelopen jaren veel werk verzet hebben binnen bestuur en fractie. Marjan van der Meij-Schouten heeft toegelicht waarom zij de komende periode niet beschikbaar is voor raadswerk. Hoewel er vanwege de coronamaatregelen minder ruimte was voor de persoonlijke ontmoetingen dan we wilden, was het toch goed elkaar te ontmoeten.

Deel dit bericht

Labels: