Terugblik op thema avond over wonen

Avond wonen.jpg
Anne
Door Anne Duizer op 29 oktober 2021 om 15:50

Terugblik op thema avond over wonen

Afgelopen woensdagavond hebben we een mooie thema avond gehad waarin we met betrokken inwoners van Altena hebben gesproken over de kansen die er zijn op het gebied van woningbouw in Gemeente Altena.
Natuurlijk zijn er zorgen, zoals de grote toeloop van woningzoekenden vanuit de randstad, de alsmaar stijgende woningprijzen, de druk op de groene ruimten in onze dorpen, de beperkingen vanuit wet- en regelgeving, de stroperigheid bij woningsplitsing etc. Punten waar raad en college mee aan de slag moeten.

Maar gelukkig hebben we ook mooie kansen mogen bespreken. Hermen Vreugdenhil heeft aan de hand van het actieprogramma ‘Nieuwe woonvormen en zelfbouw’ van de Provincie Noord-Brabant helder uiteengezet dat er voor Altena een kans ligt om de komende 10 jaar zeker 600 woningen te realiseren die vraaggericht worden ontwikkeld. Met andere woorden, woningen die niet door ‘de markt’ worden aangeboden, maar door bewoners zelf kunnen worden geïnitieerd en vormgegeven. Denk daarbij aan tiny houses, knarrenhoven, bejaardenhuizen 2.0, groepswoningen met zorg, meergeneratiewoningen, CPO starterswoningen etc. Het mooie van al deze woonvormen is dat de woning niet als een kapitaalproduct wordt gezien, maar als middel dat voorziet in een fundamenteel recht om te kunnen wonen.

Dan de vraag: waar kunnen wij deze woningen realiseren? Er is (helaas) geen kaartje met plekken waar we direct aan de gang kunnen. Maar hier ligt wel een mooie kans bij de uitwerking van de omgevingsvisie Altena. In 2022 moet deze worden vastgesteld. Daarin wordt ook per dorp bekeken wat de mogelijkheden zijn en welke ruimte we willen creëren. Essentieel hierbij is dat deze ruimtevraag vanuit de dorpen zelf komt en aansluit bij de sociale en maatschappelijke structuur van de dorpen. Op die manier vergroten we de kans dat we de ruimte daarvoor krijgen vanuit de provincie.

Wij blijven hierover graag met u in gesprek. ChristenUnie Altena wil in januari een vervolg avond organiseren. En als u betrokken bent bij een CPO project of andere bijzondere woonvorm of u heeft al een CPO project weten te realiseren, dan komen wij graag met u in contact.

Wordt vervolgd….

Deel dit bericht

Labels: