ChristenUnie wil duidelijkheid over erfgoed in Altena

header-erfgoed.png
Wijnand
Door Wijnand van der Hoeven op 4 februari 2019 om 10:41

ChristenUnie wil duidelijkheid over erfgoed in Altena

De ChristenUnie wil duidelijkheid over de rol van erfgoedorganisaties bij het beschermen van het cultureel erfgoed en monumenten in Altena. Daarom hebben wij schriftelijke vragen ingediend bij het college. Vóór de fusie van de drie gemeenten hebben veel vrijwilligers en stichtingen meegedacht over een nieuw beleid. Echter is de input tot op heden niet gebruikt bij het uitwerken van het erfgoedbeleid voor de nieuwe gemeente Altena.

Dat zorgt voor onduidelijkheid over de toekomst. ChristenUnie Altena vindt erfgoed erg belangrijk. Wij willen erfgoed beschermen en dat er zoveel mogelijk wordt samengewerkt met lokale organisaties. Wij willen dat de kennis, inzet en kunde van lokale erfgoedorganisaties gebruikt wordt voor een goed erfgoedbeleid. Het is belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over de afspraken die gemaakt zijn en of samenwerkende erfgoedorganisaties betrokken kunnen worden. Daarom hebben wij de volgende vragen ingediend;

  1. Zijn er met monumentenhuis (financiële) afspraken gemaakt voordat beleid door nieuwe gemeente is vastgesteld. Zo ja, welke?
  2. Is er een duidelijk beeld van rollen van monumentenhuis en de samenwerkende erfgoed organisaties in Altena?
  3. Is het college voornemens om de samenwerkende erfgoedorganisaties intensief te betrekken bij verdere uitwerking van dit beleid en ambities in lijn met visie gemeente en coalitie akkoord?

De ChristenUnie verwacht dat deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn worden beantwoord.

Labels: ,