Melk en Honing

zoet
Machiel
Door Machiel Verdoorn op 5 oktober 2018 om 20:30

Melk en Honing

Tijdens de laatste ledenvergadering kreeg ik het verkiezingsprogramma aangeboden door Wijnand, samen met een keteltje melk en een aantal honingraten. Melk en Honing, waar komt dit vandaan? We lezen in Exodus de eerste keer over ‘het land van melk en honing’: “Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing”. In totaal wordt het 20 keer genoemd in de Bijbel.

Maar wat zou die uitdrukking nu precies betekenen? Daar zijn de meningen (natuurlijk) over verdeeld. Wel is men het erover eens dat het verwijst naar een land wat zó vruchtbaar is dat melk en honing in overvloed aanwezig zijn. Een aangenaam land, waar het goed is om in te wonen. Melk staat symbool voor kwaliteit, smaak en voeding. Honing symboliseert zoetheid. Melk als de basis, honing als de finishing touch.

Melk
In ons verkiezingsprogramma gaan we uiteraard voor kwaliteit, smaak en voeding.  Met Wijnand als lijsttrekker denken we een kwalitatief goede bestuurder te hebben die onze politieke boodschap aan iedereen kan en wil uitdragen. Onze hele ‘top tien’ wil zich inzetten om deze boodschap aan de kiezer duidelijke te maken. We willen zorgen voor een klimaat waarin het goed wonen, werken en leren is. Waar welvaart is en iedereen het goed heeft. Waar mensen de kans krijgen hun talenten te benutten en deel te nemen aan onze samenleving. Dat is al meer dan er in veel landen mogelijk is. Maar als het alles is, is het toch een schraal leven. Er is meer nodig.

Honing
Om tot een rijk en verrijkend leven te komen, hebben we elkaar nodig. Daarom heet ons verkiezingsprogramma ook ‘Oog voor elkaar’. Door oog te hebben voor elkaar krijgt het leven veel meer waarde. Dat willen we in praktijk brengen door politiek te bedrijven vanuit de christelijke waarden die de Bijbel ons aanreikt. Wij geloven dat christelijke waarden goed zijn voor onze samenleving, met een overheid die het zwakke beschermt, het sterke reguleert en zo vrede sticht naar de Bijbelse oproep om 'recht te doen aan de zwakken en redding te bieden aan de armen' (Psalm 72: 4). Dan is er ruimte voor ieders mogelijkheden en mag iedereen er zijn.

Altena
Wijnand had goed gekozen. Melk en honing passen precies bij onze partij, bij ons verkiezingsprogramma en bij onze mensen. We hopen dat we plaats mogen nemen in het nieuw te vormen college van de gemeente Altena, maar hoe dan ook zullen onze fractieleden zich – als zij gekozen zijn – ervoor inzetten om van Altena een gemeente te maken waar het aangenaam is om te werken en te wonen, terwijl we omzien naar elkaar.

Machiel Verdoorn, Voorzitter ChristenUnie Altena

Deel dit bericht

Labels: