Speerpunten per dorp

Naast onze algemene speerpunten die voor alle dorpen gelden:

  • Behoud voorzieningen als scholen en dorpshuizen en winkels.
  • Veilig verkeer.
  • Ruimhartige zorg dichtbij huis
  • En de andere speerpunten genoemd bij programma

Hebben de volgende punten in de dorpen extra onze aandacht.

Wijk en Aalburg

In Wijk en Aalburg willen wij twee belangrijke knelpunten aanpakken. Wij willen een sportieve en financieel verstandige oplossing voor de sportvelden voor Wilhelmina’26 en Noad’32. Een fusie van die clubs is voor ons geen voorwaarde. Ook gaan wij voor vernieuwing van de verouderde Dunantschool. Als we dat slim doen met de andere maatschappelijke organisaties in de Tulpstraat, dan zijn er kansen ondanks een beperkt budget.

Veen

Het dorp waar de grootste projecten op dit moment worden gerealiseerd. De realisatie van het sportpark en de aanleg van een veiligere fietsverbinding naar Andel zijn twee belangrijke projecten waar de ChristenUnie een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. De Eng, de Nieuwstraat en het nieuwe bedrijventerrein krijgen de komende jaren vorm. Het is onze ambitie om het mooie buitendijkse gebied toegankelijk te krijgen voor alle inwoners van Veen. We rekenen hierbij op een goede samenwerking met de eigenaren van de Veense Put.

Genderen

Mede dankzij subsidies is het dorpshuis weer opgeknapt, is een prachtig voetpad gerealiseerd en is de fietsverbinding met de Meerstraat weer hersteld. Het is prachtig zoals de kracht van het dorp Genderen is ontwikkeld de afgelopen jaren. Kerken die gezamenlijk naar buiten treden, dorpsraden die hun verantwoordelijkheid pakken in het bestrijden van zwerfafval. Voor ons een voorbeeld van een gemeenschap die kansen grijpt om de identiteit van hun dorp te versterken. Die kracht moet de gemeente blijven versterken en waar kansen op subsidies zijn deze aangrijpen.

Eethen

In Eethen is de afgelopen jaar een enorme ontwikkeling geweest. We merken de trots in het dorp en terecht. In Eethen zal de nadruk liggen op een slimme manier afronden van het project Zuidrand. Voor de ChristenUnie zijn dat vooral woningen die voor alle generaties bruikbaar zijn. De verkeersveiligheid voor schoolkinderen is daarbij een belangrijk speerpunt.

Meeuwen

Met dank aan overheidssubsidies is het dorpshuis prachtig opgeknapt. Met nieuwe bestemmingsplannen zijn er mogelijkheden om zowel voor wonen als bedrijven ontwikkelingen mogelijk te maken. In Meeuwen is het belangrijk dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van voorzieningen zoals de basisschool de Ark en het dorpshuis. Als ChristenUnie hebben we een plan uitgewerkt met een lokale installateur, waarbij scholen voor zonnepanelen kunnen sparen.

Babyloniënbroek

In Babyloniënbroekzijn er plannen om energie neutraal te worden. Het duurzaamheidsfonds kan daarbij helpen om de krachten te bundelen. Met een actueel bestemmingsplan is het mogelijk om plannen voor bouw sneller te realiseren. Onze inzet is het behoud van basisonderwijs in de dorpskernen, zoals Den Biekûrf in Babyloniënbroek. Wij gaan voor kwaliteit en passend onderwijs in de kern. Kleine scholen houden extra geld. We hopen dat het breedbandproject lukt zodat ook in het landelijk gebied klaar is voor de toekomst.

Drongelen

Voor Drongelen moet er geld voor leefbaarheid van het dorp beschikbaar komen. Zeker in het buitengebied is het onderzoek naar breedband van groot belang. Het zou goed zijn als het ruimte voor ruimte project gerealiseerd kan worden. Daar horen volgens de ChristenUnie ook openbare wandelroutes bij komen. De verkeersveiligheid van de route naar de pont door het dorp moet meer aandacht krijgen.