Open brief aan de SGP

brief aan SGP

Betreft reactie op verkiezingsprogramma

Beste Adri

Met belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van de SGP gelezen. Omdat we de mogelijkheden om daar een openbaar debat aan te besteden beperkt vinden kiezen we voor de vorm van een open brief.

Positief

Ten aanzien van de visie en gezag van de Bijbel staan de SGP en De ChristenUnie het dichts bij elkaar. Ook uw opmerking voor keuze van gewetensbezwaarde ambtenaren en voor zondagsrust ondersteunen we. Al eerder hebben we uw voorstellen om overlast van vuurwerk te beperken gesteund. Uw idee voor motor ambulance vinden we sympathiek, maar volgens onze informatie zijn de aanrijtijden in ons gebied acceptabel en weten we niet of uw oplossing daar wezenlijk aan bijdraagt.Wel het nader onderzoeken waard.  Preventieve maatregelen die drank en drugs gebruik en misbruik kunnen voorkomen staan we achter. Een positief kritische houding op samenwerking is erg belangrijk.

Positief Kritisch

We vinden het jammer dat u bang bent om uw identiteit te verliezen, We verkeren in een unieke situatie als Christelijke gemeenschap die we graag behouden. Er wordt veel rekening gehouden met elkaar. Maar welke houding nemen wij in naar andersdenkenden. We mogen het juist als kans zien dat we een Christelijke Identiteit bezitten in het gebied.

Er is een spanningveld in de identiteitskeuze. Zoals de naam van onze partij aangeeft zou het niet alleen uit kostenefficiency beter zijn om wat minder in kerkelijke hokjes te denken. Hopelijk wilt u met uw achterban meedenken aan oplossingen om bijvoorbeeld passend onderwijs in onze regio te organiseren. Dit kan dan ook voor leerlingenvervoer een effect hebben zonder identiteitskeuze wezenlijk aan te tasten. Geen enkele kerkgenootschap is groot genoeg om dat solitair op te pakken. Als er een markt is voor identiteitsgebonden peuterspeelzaal dan vernemen we dat graag uit die markt. Ook daar moeten wel netjes omgegaan worden met afspraken die met seculiere peuterspeelzalen zijn gemaakt.

Uw oplossing voor godsdienstonderwijs impliceert dat we ook godsdienstonderwijs vanuit bijvoorbeeld humanisme of Islam moeten bekostigen. Wij kiezen dan voor geen steun.

Niet mee eens

• We delen uw mening niet ten aanzien van ruimtelijk beleid. Vele problemen in Spijk en Wiel en op de Veense put zijn een direct gevolg vrijzinnig ruimtelijk beleid. Algemeen belang moet dan voor eigen belang.

• Wel sport stimuleren maar geen wedstrijdsport is ons inziens een Utopie en arbitrair.

• Wij merken de laatste tijd een wat hardere toon in debatten van de SGP, vooral bij het Zwembad, wij hopen dat dit tijdelijk is (verkiezingen?) en dat u weer terugkeert naar de constructieve stijl die wij van u gewend mogen zijn.

Uitdaging

Wij dagen u graag uit om op dezelfde wijze te reageren op ons programma of speerpunten.

Met vriendelijke groet,

Campagneteam ChristenUnie

 

REACTIE SGP:

Beste ChristenUnie fractie,

 De SGP doet hier niet aan mee.

Lees hierover op www.admol.nl na de verversing van dinsdag, bij leven en welzijn, onder de knop A3.

 Hartelijke groet,

A3

citaat van de website Lijsttrekker SGP:"Vervolgens wordt na dit stijltje belerende prietpraat middels een open brief van de SGP lijsttrekker ook nog gevraagd om mee te werken aan een CU -verkiezingswarenonderzoek. Ach, op zich natuurlijk wel een nieuw en fris idee om hiermee de campagne tour op te gaan. Maar eerlijk gezegd heb ik momenteel wel wat andere dingen aan m’n hoofd dan het vullen van de CU website.Want daar komt het uiteindelijke op neer. Het voornemen is om alle mogelijke reacties van de Aalburgse lijsttrekkers op de CU site te plaatsen." einde citaat.