Open brief aan de PVDA

Betreft reactie op verkiezingsprogramma

Beste Marian,

Met belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid gelezen. Omdat we de mogelijkheden om daar een openbaar debat aan te besteden beperkt vinden kiezen we voor de vorm van een open brief.

Postitief

In een flink aantal gebieden kunnen we samen optrekken. Hoewel met een verschillende basis, hebben we beiden een bijzondere plek voor de kwetsbare in de samenleving en voor duurzaamheid.

De ambitie om door te mogen gaan in het college delen we dan ook met de PvdA.

Een aantal verrassende oplossingen kunnen we zeker steunen

• Duurzaamheidideaal voor de regio.

• De doelstellingen in de sociale woningmarkt zijn specifiek en meetbaar en zullen we zeker steunen.

• Verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer ook richting Rotterdam is ons uit het hart gegrepen.

Afwijkend

We delen uw standpunt over fusie van de drie gemeenten niet. Wij willen zelfstandig blijven zolang dat kan en verantwoord is. In 2013 zal duidelijk moeten worden of we zelfstandig verder kunnen/willen. Ondanks het ingewikkelde proces kiezen wij voor samenwerken in de achterkant van de organisatie en de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen.

We zijn bang dat de komende tijd wel een druk zal zetten op de ambities voor de gemeente.

5 % winst vanuit samenwerking/fusie zal waarschijnlijk niet genoeg zijn

Niet mee eens

Wij vinden het opzetten van een theater in de regio een taak voor de markt. Het subsidiëren van activiteiten is dan voor ons eerder aan de orde als het realiseren van een gebouw.

Uitdaging

Wij dagen u graag uit om op dezelfde wijze te reageren op ons programma of speerpunten.

Met vriendelijke groet,

Campagneteam ChristenUnie

 

REACTIE PVDA

Beste campagneteam CristenUnie,

Uiteraard hebben wij ook de andere verkiezingsprogramma's gelezen. Wij delen jullie conclusie dat wij op een groot aantal gebieden samen op kunnen trekken. Ten aanzien van de door jullie genoemde onderdelen waar we van mening verschillen of een andere insteek kiezen zal ik kort reageren.
Overigens hoop ik dat we deze punten ook nog in een openbaar debat verder kunnen bespreken aangezien wij van mening zijn dat een gesprek vaak leidt tot een beter begrip en dichter bij elkaar komen.

In de 3 gemeenten hebben we met elkaar afgesproken dat we niet-vrijblijvend gaan samenwerken op een aantal terreinen. Ondanks bedenkingen ten aanzien van de energie en investering vs het resultaat dat dit met zich mee brengt hebben wij ingestemd met dit proces. Wij gaan nu ook niet een afwijkende lijn inzetten. Wij zien ook een aantal nieuwe positieve ontwikkelingen door de samenwerking zoals bijvoorbeeld de leerplicht en de aandacht voor dementie. Wel vinden wij dat alle opties, ook samenvoeging, in 2013 bij de afgesproken evaluatie bespreekbaar moeten zijn.

Het opzetten van een theater in de regio is een ambitie die wij uitspreken ter ondersteuning van alle
toneelgezelschappen, zangverenigingen, kleinkunstgezelschappen die onze regio rijk is. Er is veel cultureel talent en de PvdA wil dit in Altena een flinke steun in de rug geven door de realisering van een klein theater. Dit theater kan een multifunctioneel karakter krijgen door naast de uitvoeringen van al deze gezelschappen bijvoorbeeld film- of andere voorstellingen te huisvesten. Er zijn een aantal accomodaties in de regio waar voorstellingen plaats kunnen vinden maar dat zijn 'platte' zalen. Een goede en uitvoerbare optie is de bouw van de nieuwe bioscoop die hiermee een dubbelfunctie kan krijgen.

Met vriendelijke groet,
namens de PvdA
Marian van der Wal