Open brief aan de A.A.

Betreft reactie op verkiezingsprogramma

Beste Lodewijk,

Met belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van de Aalburgse Aliantie gelezen. Omdat we de mogelijkheden om daar een openbaar debat aan te besteden beperkt vinden kiezen we voor de vorm van een open brief.

Overeenkomsten

Bij zes van de tien punten die jullie noemen als speerpunten zal niemand het oneens zijn, dus ook wij niet: Inspraak van ondernemers, aandacht voor jeugd, respect voor ouderen, een goede leefomgeving, duidelijkheid richting de burgers en jullie visie op gemeentediensten die dicht bij de burger moeten staan zijn punten waar iedereen achter zal staan.

Niet mee eens.

• We willen geen verantwoording nemen voor de maatregelen die u voorstelt op het gebied van verkeersveiligheid. Nog los van eventuele aansprakelijkheid vinden we dat we onze zwakke verkeersgebruikers moeten beschermen en dat onze verkeersmentaliteit helaas ook vraagt om drempels, asverspringingen en borden.

• U stelt dat er duidelijke plannen zijn voor fusie van de gemeenten. Dat is echter niet het geval: Er zijn duidelijke afspraken over samenwerking, maar verder is er nog niets.

• De uitgaven zullen nog verder omlaag moeten, maar uw opmerking over de kosten van externen zijn wel heel algemeen en niet gebaseerd op de feitelijke situatie in Aalburg.

• Zoals u de inzet van politie verwoord zijn wij het niet eens. Wij constateren dat de inzet van politie zeer beperkt is.

• Het is kennelijk kenmerkend dat u niet op hoogte bent van inspraakmogelijkheden bij plannen, tijdens de raad en de vele goede contacten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Wij staan open voor initiatieven om dat te verbeteren.

Vraag:

Hoe ziet u de toekomst van het WMO beleid van de gemeente Aalburg?

Wij dagen u graag uit om antwoord te geven op deze brief en om een reactie op ons programma te schrijven.

Met vriendelijke groet,

ChristenUnie Aalburg

.

 

.