Open brief aan het CDA

Betreft reactie op verkiezingsprogramma

Beste Loes,

Met belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van het CDA gelezen. Omdat we de mogelijkheden om daar een openbaar debat aan te besteden beperkt vinden kiezen we voor de vorm van een open brief.

Postitief

In grote lijn komt uw verkiezingsprogramma overeen moet dat van de ChristenUnie. De ambitie om door te mogen gaan in het college delen we met het CDA. Echter zien we wel een aantal verschillen, die zullen we later behandelen.

Een aantal verrassende oplossingen kunnen we zeker steunen

• Maatwerk voor leefbaarheid kleine kernen zoals Drongelen

• Alternatieve vormen bij dorpsontwikkelplannen.

• Woningen met gekoppelde bedrijfsruimten.

• Wij hopen met u de bewustwording over duurzaamheid en verkeersgedrag onder de aandacht te brengen.

Verschillen

Zonder een theologische discussie te gaan voeren, zijn er wel verschillen in de manier waarmee beide partijen met Gods Woord omgaan. Het CDA ontleent haar inspiratie aan de Bijbel, Gods woord. De ChistenUnie fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God. Hoewel op dit gebied lokaal (gelukkig) de verschillen nog vrij beperkt zijn, zijn de verschillen in deze grondslag op landelijk niveau wel al veel meer zichtbaar.

In uw standpunt over samenwerking gaat u een stap verder dan wij door een Fusie een serieuze optie te noemen. Over het proces tot 2013 (evaluatiemoment samenwerking) hebben we echter wel dezelfde mening.

De Boa is een goed instrument maar mag volgens ons niet de taak van de poltie overnemen.

Onduidelijk

We missen uw visie voor vergaande bezuinigingen.

We zouden graag de suggesties over duurzaamheid en milieu verder geconcretiseerd zien. De urgentie is duidelijk maar de “hoe” vraag blijft te veel open.

Wat zijn uw ideeën zijn om activiteiten voor specifieke bedrijven te organiseren? We verwachten dat dit aansluit bij de plannen die wij hebben bij economie en de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en Overheden.

Uitdaging

Wij dagen u graag uit om op dezelfde wijze te reageren op ons programma of speerpunten.

Met vriendelijke groet,

ChristenUnie Aalburg