Open brief aan de VVD

T.a.v. Sylvana de Backer

Lijsttrekster VVD Aalburg

Betreft reactie op verkiezingsprogramma

Beste Sylvana,

Met belangstelling hebben we het verkiezingsprogramma van de VVD gelezen. Jammer genoeg zijn er weinig mogelijkheden om echt in debat te gaan. Daarom reageren we via deze open brief.

Overeenkomsten.

Met uw gedachtelijn van sparen en dan pas uitgeven kunnen wij ons voor specifieke projecten helemaal vinden. Alleen moeten we wel opletten dat we geen appels met peren vergelijken.

Zo zullen de atactische (drijvende) woningen bij de Veense Putten juist geld binnen brengen voor het gehele project. Wij staan achter uw wens tot minder regels, maar we hebben wel te maken met vele juridische voorwaarden die door hogere overheden opgelegd worden. Wij zijn dan ook benieuwd of alles haalbaar is.

Verschillend

Uw vergelijk tussen links en rechts is wat theatraal, maar wij vinden het in uw karakterratuur niet zo erg om links genoemd te worden. Wij geloven, maar niet in uw liberale droombeeld dat individuele vrijheid of het recht van de sterkste, de sleutel tot de ideale maatschappij is. Gelukkig mogen we in dit land onze beide ideaalbeelden politiek inzetten maar we zullen het daar niet snel over eens zijn..

Niet mee eens

• Uw tekst over dat Aalburg te veel ambtenaren zou hebben klopt niet; uit de bestuurskrachtmeting komt juist naar voren dat er juist ondercapaciteit is.

• Uw opmerkingen over financiële positie van de gemeente zijn niet op feiten gebaseerd.

• Ook uw opmerking over vele onderzoeken die niet gebruikt worden vinden we een sfeer neerzetten die niet terecht is. Ook uw partij zat in de raad en heeft mede de opdrachten goedgekeurd en zelf besloten niets met sommige rapporten te doen.

• U geeft meerdere malen aan dat u veel wil bezuinigen, maar ook wil u investeren in veiligheid, onderwijs, cultuur en Sport. Dat kost ook veel geld en de vraag is of bezuinigingen dan nog wel mogelijk zijn. .

• Bij de WAVA houdt u onverzettelijk vast aan het idee dat het gras aan de overkant echt groener is. Dat u daarbij over de ruggen van kwetsbare in de arbeidsmarkt en maatschappij gaat is kennelijk niet van belang. Daar komt ook het grootste verschil tussen de VVD en de ChristenUnie naar voren: U kijkt vooral naar financiën, en wij kijken naar het maatschappelijk belang.

Uitdaging

Wij horen graag uw antwoord op deze brief en horen ook graag uw mening over ons programma.

Met vriendelijke groet,

Campagneteam ChristenUnie

 

REACTIE VVD

Beste (Campagne Team van de) ChristenUnie Aalburg,
 
Dank voor jullie open brief en uitnodiging. Als lijsttrekker van de VVD Aalburg heb ik hiervan kennis genomen. Graag maak ik gebruik van de uitnodiging om in debat met jullie te gaan op 25 februari. De VVD vindt namelijk niet dat uw website de juiste plek is om over standpunten in discussie te gaan.
 
Met liberale groet,
namens VVD Aalburg