Cultuur, recreatie en sport

Cultuur

Muziekschool

Het collegevoorstel was om in zee te gaan met Toon uit Gorinchem. Naast de kosten voor onvername van instumenten samen met Woudrichem en de ambtelijke kosten om de lesgelden te innen zou dat een mooie optie zijn mits onze buurgemeente daar ook weer naar verhouding aan zou bijdragen. Omdat Toon met freelancers werkt is de werkgelegenheid daarmee niet gegarandeerd maar er is dan wel les in Aalburg, wat inhoudt dat er geen belemmering voor minder draagkrachtigen is en meer keuze in instrumenten, voorspelavonden en tijden. Ook les op scholen samen met muziekverenigingen is mogelijk met dit voorstel.
Uiteindelijk koos een krappe meerderheid van de raad voor het geluid van voorkeur voor een persoonsgebonden budget voor muziek onderwijs.

Voor Muziekschool in Aalburg ChristenUnie, PvdA, BAB (7)
Voor PGB  CDA. Ideaalburg, SGP en VVD  (8)

Maart 2008 is ingestemd met de uitbreiding van de mogelijkheden voor muziekonderwijs. Ook zangles is mogelijk en de leeftijdsgrens is iets versoepelt.

Windmotor in Genderen

Sport

Achilles Veen

De accomodatie voor Archilles Veen was voor vele partijen een moeilijk punt. Vanwege de speciale rol die de gemeente in dit proces heeft stemt de ChristenUnie voor een bijdrage aan het plaatsen van noodunits. Ook de ChristenUnie houdt rekening met precendent werking naar andere verenigingen, maar acht dit geval bijzonder genoeg om dit niet waarschijnlijk te achten. Door meerdere partijen werd er verwezen naar een nota over accomodaties. Dit punt komt nog terug ter discussie in de raadsvergadering.

Onderzoek zwembad

De fractie is al vele jaren voorstander van een onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen Woudrichem en Aalburg voor de zwembaden. Dit standpunt is meerdere malen bij de algemene beschouwingen nog eens extra benadrukt en maakt deel uit van ons verkiezingsprogramma. Ook in de vergadering over de sportnota is er nog eens extra verzocht voor een onderzoek. We zijn dan ook blij met de laatste ontwikkelingen.

Vrijdag 28 september 2007 - AALBURG/ WOUDRICHEM - Aalburg en Woudrichem willen een gezamenlijk zwembad realiseren. Een onderzoeksbureau gaat de haalbaarheid van een dergelijke miljoeneninvestering onderzoeken.(brabants dagblad)

Sportcoordinator

De fractie stemt in met de aanstelling van sportcoordinator voor 2 jaar. Meetbare doelstellingen zijn gewenst en terughoudend zijn in het feitelijk  organiseren van sportevenementen. Dit is een taak van de clubs

 

recreatie

Jachthaven op de Ebbe

Tijdens vergadering in november 2007 heeft de ChristenUnie tegen een onderzoek naar een jachthaven op de Ebbe gestemd. Milieuvervuiling bij de aanleg, behoud van landschap en zorgen over de opgave die Rijkswaterstaat mogelijk heeft in onze uiterwaarden. In dat kader zou het binnendijks verplaatsen van de voetbalvelden ook meegenomen moeten worden.

 Bed en Breakfast

 Aanlegplaatsenplan

 Veens put

Opinierende raad 9 juni 2008. Na de presentatie van 2 mogelijke eindbeelden voor de Veense Put pleitte Gerben Van Helden dat er mogelijkheden komen/blijven voor de lokale bevolking. Het is niet de bedoeling dat er een Dubai alleen voor de rijken komt. Verder positief over de mogelijkheden om modulair zaken op te nemen en te werken aa nverbetering van de situatie met kansen voor recreatie en toerisme.