Veiligheid

Veiligheid

Kromme nol: najaar 2009.

Bij de beschouwingen in november 2009 heeft de ChristenUnie opnieuw aangedrongen op snelle aanpak van de Kromme Nol. We zijn blij dat het eindelijk in de gemeentelijke planning is opgenomen. De wethouder heeft toegezegd dat in 2010 alles aangepakt gaat worden en zal proberen dat zo snel mogelijk in het jaar te doen. Eerder kan nog niet vanwege de winter en de gemeentelijke financiele planning. Wij zijn blij met deze toezeggingen van de wethouder.

Verkeersveiligheid kromme Nol  Voorjaar 2009

ChristenUnie vraagt aandacht voor de aansluiting van de fietspaden op van de Heusdense brug naar de Kromme Nol. Juist op dit stuk mogen de auto's 80 in plaats van 60 op de Eilandse dijk en de rest van de polder. Er zijn een aantal koude aansluitingen. Ook de verlichting bij de inrit van de buurtbus en de carpoolplaats vraagt om aandacht.  De ChristenUnie heeft dit in maart 2008, november 2008 en maart 2009 onder de aandacht gebracht in de raad. Bij de vraag in 2009 is gevraagd om een schriftelijke reactie van de wethouder over de plannen en planning van de kromme nol.

Evaluatie oud en Nieuw 2007-2008  maart 2008

Fractie is blij met de rapportage en vind het een goede zaak om de lessen over te dragen. ChristenUnie is van mening dat stookresten zo snel mogelijk opgeruimd worden en niet de gewone mensen de dupe worden van het achterblijvend vuil.

Sms-alert
Naar aanleiding van een presentatie van de politie proberen we een actie op te zetten om het aantal aanmeldingen bij SMS alert te verhogen. Meldt u ook aan en stuur een SMS naar 8844 PMWB + postcode +huisnummer. (bijvoorbeeld PMWB 4260 AA 32). Vraagt u het ook aan uw kennis of buurman/vrouw/kind of kleinkind? Dan helpen we met elkaar de politie om onze buurt veilig te houden.