Verkeer en vervoer

We hebben in Aalburg nog een beperkt aantal hartjes over! Heb je onze actie afgelopen vrijdag gemist en reis je vaak met het OV? Dan kan je komende dinsdag op de weekmarkt in Wijk en Aalburg tijdens onze chocomelactie op vertoon van je OV/maandkaart/strippenkaart een kruikhartje af komen halen.


Verkeer en vervoer

Op 13 december 2009 gaat de nieuwe dienstregeling in, met als doel om het vervoer efficiënter en betrouwbaarder te maken. 

De nieuwe dienstregeling is een flinke stap in de goede richting.Natuurlijk blijven we wel alert en ook de komende tijd ons sterk maken  voor een beter OV in onze regio .

Belangrijk aandachtspunt is dat er een 121 bus minder gaat rijden in de ochtendspits richting Gorinchem waardoor leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk of veel te vroeg of juist iets te laat op school zijn als de lessen om 08.30 beginnen. Het Altena College, de ouders en ChristenUnie Aalburg hebben  via verschillende kanalen gevraagd aan Veolia deze bus niet uit de dienstregeling te halen. Deze verzoeken zijn in behandeling bij Veolia.UPDATE 11 December: Veolia laat weten dat de bus toch in de dienstregeling wordt opgenomen. Positieve en snelle reactie van Veolia. De wijzigingen voor de gemeente Aalburg vindt u hieronder;

 

Buurtbussen

 

Als gevolg van de gewijzigde vertrektijden van lijn 121 wijzigt de dienstregeling met ongeveer een kwartier. Overstappunten Almkerk en De Tol blijven grotendeels intact.

 

Streeklijn(en)

121

Deze lijn wordt in twee delen opgesplitst, het deel tussen Gorinchem en Kromme Nol blijft onder lijnnummer 121 rijden, het gedeelte tussen Kromme Nol en Den Bosch krijgt het lijnnummer 135. De vertrektijden wijzigen met ongeveer een kwartier zodat in Gorinchem goede aansluitingen op (Arriva) bus en trein ontstaan. Op weekdagen vertrekt de laatste rit uit Gorinchem na afloop bezoekuur Beatrixziekenhuis.

Op zaterdagavond- en zondag wordt tussen Gorinchem – Woudrichem v.v. een uurdienst gereden. Wijk en Aalburg krijgt dagelijks in de avonduren een uurdienst met de Kromme Nol.

133

Deze lijn wordt opgeheven. Zie verder lijn 633.

135

Nieuw lijnnummer voor alle ritten tussen Kromme Nol en Den Bosch, werd voorheen onder lijnnummer 121 gereden. In de middagspits wordt vanaf de Kromme Nol een halfuurdienst in plaats van een uurdienst gereden.

167

Rijdt voortaan onder lijnnummer 227.

233

Scholieren tussen Kromme Nol, Drunen en Waalwijk kunnen voortaan gebruik maken van lijn 633.

227

Vervangt lijn 167 tussen Dussen en Kromme Nol. In de ochtend worden twee ritten Dussen – Kromme Nol met een grote bus gereden. Tevens komt een extra ochtendrit met grote bus Kromme Nol – Genderen – Eethen – Meeuwen – Dussen – Hank – Nieuwendijk – De Tol. Bij Hank wordt aangesloten op de Brabantliner 401 naar Breda en lijn 229 naar Raamsdonksveer. Op De Tol wordt aangesloten op de Brabantliners 400 en 401 naar Utrecht en lijn 121 naar Gorinchem.

267

In Dussen wordt van Almkerk naar Kromme Nol via de nieuwe halte Van der Dussenlaan gereden. De rechtstreekse rit van Almkerk naar Kromme Nol in de ochtendspits is definitief in de dienstregeling opgenomen.

633

Is een nieuwe spitslijn die een combinatie is van lijn 133 en lijn 607. Rijdt vanaf de Kromme Nol via Heusden en Elshout naar de middelbare scholen in Drunen en Waalwijk. Door een vroege rit in de ochtendspits en een late rit in de middagspits is deze lijn geschikt voor scholieren in Tilburg die woonachtig zijn in het Land van Heusden en Altena. In Waalwijk is er goede aansluiting op lijn 300.

 

De nieuwe dienstregeling kunt u gratis afhalen bij de servicepunten van Veolia Transport of in de bus.

Kijk voor meer informatie op www.goedbezigbus.nl of op www.veolia-transport.nl

(bron www.aalburg.nl)

 

 Aansluiting op scholen en lijn 300 verbeterd. (September 2009)

Acties van de ChristenUnie jongeren hebben in maart 2008 tot een uitvoerig rapport geleid met verbeterpunten voor het openbaar vervoer in onze regio. Dit is door de provinciale ChristenUnie/SGP actie aan de orde gebracht in de provincie. Ook de ChristenUnie fracties in Werkendam en Aalburg dienden (aangenomen) moties in om het OV in de regio te verbeteren. Eerder werd al bekend dat de bussen ook gedurende de avond doorrijden naar de kromme nol. Afgelopen week ontvingen wij een tweede update vanuit het OV beleidsteam van de provincie.

“Vanuit de gemeente Aalburg wordt er gewezen op het creëren van een slimme aansluiting  op de verbindingen naar Waalwijk en Tilburg/Breda (lijn 300). Met name wordt de bereikbaarheid van het onderwijs genoemd, deze schijnt ronduit slecht te zijn.” (PS-fractie CU/SGP)

Naar aanleiding van deze wens hebben we geconstateerd dat:

  • De verbinding vanuit Land van Heusden en Altena en Tilburg niet optimaal is (aansluiting lijnen in Waalwijk);
  • Diverse buurtbusritten lijn 233 structureel overbezet zijn (met name in de middag) a.g.v. schoolgaande jeugd op weg naar huis: de lijnen 133 en 233 zijn niet optimaal afgestemd op deze doelgroep.

 Om deze redenen wordt een nieuwe schoolliner lijn 633 in het leven geroepen. Opmerkingen hierbij:

  • Deze lijn  bedient diverse bestaande schoolrelaties tussen het Land van Heusden en Altena en middelbare scholen in Drunen, Waalwijk/Overlaat en Waalwijk/Willem van Oranjecollege;
  • Deze lijn boort een nieuwe relatie aan en wel die van de geuite wens voor een verbeterde reisrelatie tussen het Land van Heusden en Altena en Tilburg. Bij Waalwijk Rossinistraat kan worden overgestapt van lijn 633 op lijn 300;
  • Deze lijn vervangt lijn 133;
  • Deze lijn vervangt lijn 607 (Vlijmen en Nieuwkuijk kunnen nu met lijn 136 naar de middelbare  school in Landgoed Driessen, Heusden en Haarsteeg trekt weinig scholieren deze altijd nog met lijn 121 naar Oud Heusden Laagstraat en daar direct overstappen).

Deze lijn lost de structurele middagversterking van buurtbuslijn 233 op.

 Acties openbaar vervoer dragen bij aan succes? Januari 2009

Begin 2009 zijn een aantal veranderingen in het openbaar vervoer ingevoerd. Velen hebben zich ingespannen voor verbetering. Concreet is dat

  • Bus 121 ook in de avond tot aan de Kromme Nol rijdt  en niet meer in Oud Heusden stopt.
  • De kaartjes voor leerlingen en jongeren goedkoper zijn geworden waardoor onderwijs beter bereikbaar wordt voor meer gezinnen
  • Er een sneldienst van Den Bosch naar Tilburg gaat. We missen de aansluiting nog met dit gebied.

Openbaar Vervoer 28 oktober 2008

In de raad van 28 oktober heeft de gemeenteraad van Aalburg met 13-1 een motie van de ChristenUnie over verbetering van het Openbaar Vervoer aangenomen.

De motie was een initiatief van PerspectieF, de ChristenUnie jongeren. Het was een vervolg op de succesvolle actie op transferia de Tol en de Kromme Nol.

Tijdens de raad bleek dat er veel sympathie was voor de motie. De wethouder zag de motie als een steun in de rug en accepteerde de motie. De partijen; VVD, SGP, BAB, CDA en de PVDA steunden de motie, Ideaalburg stemde als enige partij tegen de motie. De argumentatie van Ideaalburg was dat stemmen geen zin meer had omdat het college de motie overnam. De partij ging hierbij echter voorbij aan het tweede doel van de motie: als raad een duidelijk signaal richting de provincie geven. In ieder geval heeft de wethouder toegezegd de motie te gaan uitvoeren en het als ideale samenvatting ziet van de zaken die er moeten gebeuren. Een mooi succes voor de ChristenUnie en met name voor de initatiefnemers voor de motie: de ChristenUnie Jongeren

Actie openbaar vervoer

Samen met de provinciale fractie heeft de kiesverening van Aalburg meegedaan aan een flyer actie op de Kromme Nol. In het voorjaar zullen de resultaten in de provincie worden gepresenteerd.

Veiligheid Kromme Nol

Tijdens de behandeling van het wegbeheer was al gepleit voor een snelle aanpak van de veiligheid van de fietspaden die bij de Heusdense brug uitkomen op de provinciale weg. In april 2008 is naar aanleiding van een ongeval met een fietser  nogmaals aandacht voor de situatie gevraagd.