Onze geschiedenis

De geschiedenis van de ChristenUnie bestaat uit 2 delen: het GPV en de RPF.

G.P.V.      R.P.F.

In het land van Heusden en Altena was eerst een gezamenlijke kiesvereniging. Met name na acties van Rinus Langevelde kwamen er zoveel leden in de gemeente Aalburg dat er besloten is om er drie kiesverenigingen van te maken. Dat is tijdens een vergadering in "Het Verlaat" in Almkerk besloten.

De eerste notulen die bewaard zijn gebleven dateren van 10 april 1996. Het bestuur bestaat na deze oprichtingsvergadering uit Cees Nieuwenhuizen, Aart den Hartog, Riet Niesink en Betty Ockers

De samenwerking van GPV en RPF deed in 1998 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Chris Treffers was het eerste raadslid voor die partij. Mede omdat Chris ging werken op een andere school heeft hij de raadzetel toen overgedragen aan Cees Nieuwenhuizen.  In de fractie en Commissies zaten in die periode al Jaap Vos, Floor Drost, Cees Sluijk en Wijnand van der Hoeven. De lijstcombinatie had zijn steun gegeven aan de toenmalige coalitie van SGP, BAB en (CDA)

Bij de verkiezingen van 2002 heeft de toenmalige voorzitter, Henk van den Berg, zich enorm ingespannen om een representatieve kieslijst te krijgen. Veel verschillende namen en uit veel kernen.  Met succes want we haalden 2 zetels. Naast Cees Nieuwenhuizen kwam ook Jaap Vos in de Raad.  Maar Henk was nog niet tevreden. We konden ook best meedoen aan de coalitie.  De coalitiebesprekingen verliepen moeizaam door discussies over de drie wethouders. De teleurstelling was groot toen uiteindelijk de besprekingen werden afgebroken tussen CDA, BAB en ons, vooral toen bleek dat alleen de BAB nog in de nieuwe coalitie kwam.

In het lange proces tot samenvoeging is uiteindelijk vanaf 1 januari 2004 de nieuwe partij ChristenUnie tot stand gekomen. Een moment dat vele nog herinneren omdat gezamenlijk het lied "Samen in de Naam van Jezus" gezongen werd.

Voor de lokale vereniging had dat de consequentie dat zij ook als vereniging apart werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Bij de verkiezingen van 2006 werd er opnieuw een zetel gewonnen. Uiteindelijk blijkt de voorkeurstemactie voor Honcoop ons de derde zetel op te leveren. Maar ook zonder dat effect hadden we fors gewonnen.  De  coalitiebesprekingen verliepen nu  veel gecontroleerder. Op 27 april 2006 werd het nieuwe college met Wijnand van der Hoeven als wethouder benoemd.

Op 13 september 2007 heeft het bestuur en de fractie van de ChristenUnie Aalburg Cees Honcoop gevraagd zijn zetel af te staan vanwege inhoudelijke verschillen. Cees Honcoop heeft daarop besloten de partij te verlaten en als éénmansfractie door te gaan. Vanwege zijn steeds zwakker wordende gezondheid kon hij steeds minder naar de raad komen en in augustus 2009 overleed hij op 85e jarige leeftijd. Zijn zetel kwam terug bij de ChristenUnie en wordt sinds september 2009 ingenomen door Gerben van Helden.

Bij de verkiezingen van 2010 werd er een zetel verloren. We zijn van 3 naar 2 zetels gegaan. Deze worden ingenomen door Wijnand van der Hoeven en Gerben van Helden. Kees Nieuwenhuizen (10 jaar raadslid) en Jaap Vos (8 jaar raadslid) keerden niet terug als raadslid. In de collegeonderhandelingen werd de ChristenUnie door de formateur niet uitgenodigd voor de formerende gesprekken, daardoor is per 27 april 2010 Wijnand van der Hoeven geen wethouder meer. De burgemeester roemde Wijnands inzet en kunde bij zijn afscheid. Van voorjaar 2010 tot eind 2012 was de ChristenUnie de grootste oppositiepartij in de raad van Aalburg.

Eind 2012 viel de coalitie van SGP,CDA,BAB.  In de nieuwe formatiegesprekken kwam een coalitie van CDA, ChristenUnie, VVD, PVDA en Ideaalburg tot stand. Hermen Vreugdenhil uit Nieuwendijk is wethouder in het nieuwe college namens de ChristenUnie.

In 2014 haalde de ChristenUnie 2 zetels, maar kwam niet in de coalitie die bestond uit SGP-BAB-A.A.-Ideaalburg. Wijnand van der Hoeven en Kees Nieuwenhuizen zijn raadsleden namens de ChristenUnie. Naar aanleiding van het fusiebesluit waar Ideaalburg vóór fusie stemde, viel het college eind 2015 vanwege gebrek aan vertrouwen onderling. Na gesprekken ontstond een nieuwe coalitie van SGP-CDA-ChristenUnie-BAB. Namens de ChristenUnie is Wijnand van der Hoeven wethouder.  Zijn plek in de raad werd overgenomen door Pieter den Dueren den Hollander.