ICT

ICT samenwerking in regio mei 2007

De fractie van de christenunie stemt in met het voortel om samenwerking in de regio uit te werken

In januari en februari worden in de raden van Woudrichem Aalburg en Werkendam de samenwerking in een convenant afgeproken. Voor de huisvesting van de ICt in Altenagebied zal de voormalige Robobank gebruikt worden.

ICT in Aalburg

Volgende onderwerpen zullen komende maand uitgewerkt worden

 

Ranking website

Staat van de gemeente

Egem i 

  • Toelichting project
  •  Stand van zaken
  • Aalburg bij 1e 40 gemeenten die verordeningen op internet hebben staan

Breedband in Aalburg

 

 

Populariteit Website

De website van de ChritenUnie wordt goed bekeken. De huidige statustieken lopen vanaf 2006. In die tijd bezoeken ongeveer 10 personen per dag de website en bekijken ze gemiddeld 4 bladzijdes. (ruim 6000 bezoekers met 28000 pageviews in tot april 2008) De Weblogs van de wethouder en de verslagen van de raadsvergaderingen scoren hoog. Minsten 1 keer per week wordt er een nieuw nieuwsitem aan de website toegevoegd. De grootste piek vond plaats in de periode dat de vacature van de burgemeester open stond en er op 1 dag ruim 1000 pagina's werden bekeken.

Medio februari 2009 is het aantal bezoekers per dag gestegen naar 25 per dag en worden per bezoeker gemiddeld 6 pagina's bekeken. ruim 10000 bezoekers hebben ruim 50.000 pagina's bekeken

De website is naast nieuwbrieven het belangrijkste communicatiekanaal.