Lokale Economie

Promotiefilm Economische samenwerking

Economisch beleid

Gezamenlijk economisch beleid 2008

In het najaar van 2008 wordt in 3 gemeenten een gezamenlijk economisch beleid vastgesteld. Wat begon met een zwaarbevochten werkgelegenheidsnota eindigd in een uniek document. Drie gemeenten hebben gezamenlijk beleid en gezamenlijke actiepunten die ingaan op de sterke en kansrijke economische gebieden in de regio.

Er wordt voor het eerst budget opgenomen om ook uitvoering te geven aan het actieprogramma. De gemeente heeft met name een initierende rol. Vele partijen uit onderwijs, georganiseerd bedrijfleven en organisaties als Kamer van Koophandel, Ses, Rewin, WAVA UWV hebben meegedaan aan het maken van dit beleid. Ook deze instanties zullen hun bijdrage moeten leveren om de economische doeltellingen te realiseren:

Bovengemiddelde economisch groei met behoud van waardevolle kenmerken van het gebied.

 

Discussie over stategische Visie op 3 febr 2009

Economie werd, mede door de economische recessie, door de meerderheid van de raadsleden als belangrijkste item verkozen. In een werkgroep zal dit thema vervolgens uitgewerkt worden. Ook in de samenwerking met de 3 gemeenten in land van Heusden en Altena wordt dit als kansrijk item benoemd.Nota regionale bedrijventerrein mei 2007

Begrotingsbehandeling nov 2007

Tijdens de begrotingsbehandeling wordt een VVD motie aangenomen met 8 tegen 7   (VVD/SGP/BAB/Honcoop en Ideaalburg voor en ChristenUnie,CDA en PvdA tegen) In de motie wordt gevraagd een RBT in Werkendam te ontwikkelen zonder risico of investering en ook een subregionaal terrein tussen Veen en Wijk en Aalburg.

SwotAnalyse van Aalburg en van de streek wordt gepresenteerd door de Kvk en ondernemingsverenigingen

De startnotitie over regionale samenwerking op het gebied van Economie is besproken. Naast de ChristenUnie waren de meeste partijen voor deze opzet en zagen uit naar de resultaten. Op het deelgebied Regionaal berrijventerrein wil met wel inspraak hebben over de keuzes die daar gemaakt moeten worden. De vraag welk risico je moet lopen lijkt daar centraal te staan.

Uitwerking beleid RBT

De uiteidelijke samenwerking tussen de 3 gemeenten wordt toch met meerderheid aanvaard. Later blijkt dat dit een unieke constructie is in Nederland waardoor er met veel belangstelling wordt gekeken naar deze constructie. Door de BOM wordt onderzocht of zij het project kunnen steunen met een koppeling naar een rivitaliseringsopgave