Bouwen, ruimte en wonen

Raad december 2009 Duurzaam bouwen

ChristenUnie vraagt om extra duurzaamheidsinspanning, en niet alleen bij projecten van meer dan 200 woningen. Dergelijke projecten worden in Aalburg bij nooit gemaakt.

Raad maart 2008

ChristenUnie legt stemverklaring af bij aanvraag Veen over de mogelijkheid om in te breken op bestemmingsplan.

WOONVISIE

raad maart 2008

ChristenUnie is positief over de woonvisie en de extra aandacht die daar is voor starterswoningen en particulierebouwinitiatieven. De mening dat het niet zou aansluiten bij de strategische visie (VVD) wordt niet gedeeld. Doorstroom is wenselijk maar we kunnen en willen mensen die naar eigen tevredenheid wonen niet dwingen om te verkassen.

13 november 2007 begrotingsbehandeling

De BAB vraagt via motie aandacht voor het onderhoud van de lantarenpalen. Men is bang dat kosten alleen op gaan aan onderhoud en dat van het planmatige aanpak weinig terecht komt.

16 mei 2007   Opinie
Aandacht voor humane procedure zoals bij I. Den Dekker 

27 april 2007 Raad

Uitvoering van 'Den Oudert' vanwege zeer slechte staat van de weg oppakken, inmiddels met succes afgerond en mooie weg geworden. Het parkeerverbod voor vrachtwagens is een mooi extra element.

17 oktober 2007 Opinie
Extra aandacht en ambitie op het gebied van milieu, Duurzaambouwen en engergievriendelijk bouwen

13 maart  2007 Opinie Vestiging Handelskwekerijen
Bij het bespreken van de mogelijkheid om een zone te maken voor handelskwekerijen heeft de ChristenUnie 2 aandachtpunten bij de nota waar ze verder achter staat.

  • Zorg voor voorwaarde voor een goede beeldkwaliteit  het gaat om de entree voor 2 dorpen
  • Stel eisen aan de bebouwingspercentage zodat niet het hele gebied met loodsen en schuren vol komt te staan.

De zorg over handhaving van de scheidslijn tussen handelskwekerij en  handelsmaatschappij wordt door meerdere partijen gedeeld.

13 maart  2007 Opinie, wijzing bestemmingsplan Perzikstraat om fysiocare centrum mogelijk te maken.
De Christenunie is voor de wijziging. Het is een logische keuze om dergelijke voorziening te maken bji de scholen en andere sociale voorzieningen. Zij vraagt,net als de SGP, wel voor aandacht voor het handhaven van de zondagsrust ook omdat daar ook een kerk vlakbij is. De wethouder geeft aan dat er geen juridische mogelijkheden zijn bij een particulier initiatief om activiteiten op zondag te verbieden.

 

Opinie mei 2008 Bestemmingsplan Spijk en Wielstraat

Ook de ChristenUnie is blij met het resultaat en de visie op het gebied. Ten aanzien van inbreiding op sommige plaatsen wel kritisch. Een ongebruikelijke maar goede methode om veel discussie op individueel niveau te voorkomen. Wordt vervolgt.