Uitnodiging ledenvergadering ChristenUnie Altena

wervingmaandag 12 maart 2018 11:09

Hierbij nodigen wij u, leden, sympathisanten en andere geïnteresseerden van harte uit de ledenvergadering van donderdag 15 maart aanstaande. Tijdens deze vergadering zullen we de top 10 van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 presenteren en in stemming brengen. Daarnaast bespreken we de voortgang vanuit de verschillende verkiezingscommissies.

Uiteraard zal onze kersverse lijsttrekker een bijdrage leveren aan deze avond!

Datum: 15 maart 2018 Tijd: aanvang 20:00 uur Plaats: kerkgebouw GKV Waardhuizen, Waardhuizen 24 te Waardhuizen.