ChristenUnie pleit voor toegankelijke zorg

wmodonderdag 06 juli 2017 12:25

ChristenUnie pleit voor toegankelijke zorg en professionele ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben; zorg ontvangen. Dat mantelzorgers en vrijwilligers professioneel ondersteund kunnen worden. Of het nu gaat om huishoudelijke zaken of (geestelijke)gezondheidszorg. Wij zien dit als taak in het omzien naar elkaar.

Toegang WMO

Wij vinden het belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben; zorg ontvangen. Dat mantelzorgers en vrijwilligers professioneel ondersteund kunnen worden. Of het nu gaat om huishoudelijke zaken of (geestelijke)gezondheidszorg. Wij zien dit als taak in het omzien naar elkaar.

Zorgmijding voorkomen

Bij het verstrekken van professionele ondersteuning volgt een positieve insteek: “wat kan iemand zelf (bijdragen)”. In basis is hier niets mis mee. De ChristenUnie stelt dat dit echter nooit mag leiden tot zorgmijding.

Eigen bijdrage

Afgelopen jaar hebben wij bereikt dat de eigen bijdrage is verlaagd. Voor ons één van de maatregelen om zorgmijding te voorkomen.

Zorg loket

Waar kunt u terecht met uw vragen rondom WMO zorg? Het zorgteam van onze gemeente helpt u graag. Het zorgteam is op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur te bereiken via telefoonnummer 0416-698787 hier kunt u ook een afspraak maken.

Klik hier voor meer informatie over zorgmogelijkheden in de gemeente Aalburg.

Onderzoek RekenKamerCommissie (rkc)

In het najaar gaat de rekenkamercommissie onderzoek verrichten naar de toegang tot maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

Aandachtspunten onderzoek rkc

Vanuit de ChristenUnie fractie zien wij uit naar de resultaten (begin 2018) van het onderzoek naar de toegang tot WMO zorg. Ook juist richting de gemeentelijke herindeling en harmonisatie van beleid en werkwijze van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Tijdens het onderzoek en in de rapportage kan vanuit 2 perspectieven naar de zaak worden gekeken. 1: vanuit de gemeentelijke organisatie en 2: vanuit de burger. Graag zouden wij zien dat ook zeker het perspectief vanuit de burger aan de orde komt en gezien de deelvragen en onderzoeksmethoden beschreven in de startnotitie kan daar ook zeker gevolg aan gegeven worden.

Voor onze fractie is het daarbij belangrijk om inzicht te krijgen in de omvang van zorgmijding. Wij zouden het dan ook op prijs stellen dat de rkc in haar rapportage ons inzicht zal geven in de omvang hiervan en handvatten om zorgmijding te voorkomen, voor nu én binnen de gemeente Altena.

Vragen?

Vragen, opmerkingen of suggesties rondom WMO. Laat het ons weten:

Namens de ChristenUnie fractie

Pieter van Dueren den Hollander p.vanduerendenhollander@aalburg.nl