geld overhouden met zorg?

zorgmaandag 08 juni 2015 22:26

Lagere kosten WMO (huishoudelijke hulp/gehandicaptenzorg)(inclusief eigen bijdrage) €172.300 WAT????

Afgelopen week heeft de ChristenUnie zich gebogen over de jaarrekening 2014. Veel cijfers maar 1 sprong er voor ons uit. Een getal wat ons in verwarring brengt.

 

We moeten door kanteling in de zorg en het overdragen van deze taken naar de gemeente bezuinigen maar:

  • Gemeenteraad heeft zich uitgesproken dat we een sociale gemeente willen zijn.

  • Gemeenteraad heeft budget in de begroting beschikbaar gesteld om zorg te verlenen of in te kopen.

  • We weten dat alle medewerkers in thuiszorg bij Thebe ontslagen zijn. Dat een aantal tijdelijk bji Maaswaarde terecht zijn gekomen maar een aantal daar ook weer ontslagen zijn.

Mogen we dit bedrag direct vertalen naar aantal uur aan thuiszorg wat in keukentafelgesprekken is weggesaneerd?

Voor ons dus geen enkele reden om tevreden naar een fictief 2.6ton te kijken als 1.7 ton bij de meest kwetbare groep van onze samenleving vandaan moet komen.

« Terug