Mediation of irritation

kannietwaarzijnzaterdag 02 mei 2015 12:29

Blog over dilemma.

Mediation or irritation

Vanwege de actualiteit van het onderwerp wordt dit stuk in algemene termen geschreven. Wij onderzoeken nog welke politiek gereedschap we zullen kiezen om dit onderwerp aan de orde te stellen.

Kader

Het gemeentebestuur in Aalburg wil echt op een andere manier gaan besturen. Minder dure juridische procedures, inzetten op mediatie vaardigheden  (bron kadernota 2015 pagina 16)

Vertrouwen is de basis voor de nieuwe koers van overheidsparticipatie

Ook willen ze de evenementennota herzien, in het coalitieprogramma wordt geschreven dat dat daar ook belangen van ondernemers en de gevolgen van gewijzigd beleid worden meegewogen. Wij nemen aan dat de onder het woord ook de woonomgeving/inwoners worden bedoeld.

Het kan niet waar zijn:

Teoen we het verhaal hoorden, konden we het niet laten te denk en of  Aalburg genomineerd is voor het programma Het kan niet waar zijn…? Waar ongelofelijke verhalen over bedrijven en overheid worden belicht.

Zomaar lukraak reageren is ook niet fair daarom:

  • Hebben wij over het onderwerp schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden die daarop zijn gegeven zijn op zijn minst 2 ledig uitlegbaar.

  • Vervolgens hebben we in een gesprek  met bestuurder geprobeerd deze zaak naar een oplossingsrichting te krijgen. Het advies was om dan maar een verzoek tot handhaving in te laten dienen. We hebben gewaarschuwd dat deze escalatie juridische gevolgen zou kunnen krijgen. Belangrijk voorwaarde is dat afspraken die zijn gemaakt met partijen ook in vergunningen geborgd zijn en dat spelregels duidelijk zijn voor alle partijen. Geen ondernemertje pesten maar wel rechtszekerheid geven aan alle partijen.

Indertussen  publiceert de gemeente een vergunning waarbij betrokken partijen de mogelijkheid krijgen om 6 weken te reageren op deze vergunning. Het gaat hier om ingewikkelde regelgeving dus betrokken partijen kiezen ervoor  om dit werk door een jurist te laten doen.

MAAR, gemeente Aalburg  weigert de vergunning gedurende de inspraak periode te verstrekken aan jurist die namens groep inwoners deze informatie nodig heeft. Ook een bijbehorend inzicht in het bestemmingsplan wordt niet verstrekt, pas als er een bezwaar of verzoek tot handhaving is gedaan. Hoe kan je dan inhoudelijk reageren?

Dat is ook een element wat verbazing wekt en aantoont hoe kwetsbaar onze organisatie kennelijk is:  We spreken met elkaar spelregels af maar we gaan pas controleren als er om handhaving wordt verzocht. Nee niet als er klachten zijn.. 

Wat willen we nou?  Mediation (bemiddeling), irritatie, frustratie of escalatie?

 

Wordt vervolgd

« Terug