boeken of opdoeken?

boekenkastvrijdag 27 maart 2015 14:08

De bijeenkomst deze week over de bieb in Aalburg heeft ons toch weer in de pen doen klimmen.

It’s all-in the book

Deze gevleugelde opmerking herinner ik me van een docent uit mijn MBO periode als we iets niet wisten. Deze week werd in informatieve bijeenkomst van de raad een semi politiek debat gevoerd met als lijdend voorwerp van de zin de openbare bibliotheek in Aalburg. Het artikel in het Altena nieuws onderstreepte onze zorg.

 

Tussen de regels doorlezen

Bij het  vertrek van vorige directeur van de bibliotheek werd er een toekomstvisie op de bibliotheek  gedropt.  De bibliotheek moest van alles gaan doen want boeken uitlenen alleen ging het niet worden.  De ChristenUnie las echter tussen de regels door een groot gevaar dat dit kent kostte zou kunnengaan van onze mooie bieb. En dat werd destijds door de totale gemeente raad erkent en herkend. U kunt plannen maken wat u wil , maar de basis moet een centrale en openbare voorziening in Aalburg blijven.

Streekroman of sprookjesboek

Nee, het idee is dat  gaan allemaal servicepunten komen op de scholen.  Een collectie voor scholen (identiteit gebonden?)   En dan eventueel combineren met een centrale voorziening ergens in Altena.

Het klinkt als een mooie streekroman, maar volgens ons is het meer een sprookjes boek. Want mensen gaan geen 20 kilometer rijden om een boek te lenen. Moet nog zien of de scholen gratis een bibliotheek gaan krijgen en of ze de huisvestingskosten voor die ruimte kunnen vinden in hun budget vanuit het rijk.

Nee dit wordt een Thriller waar het de komende jaren steeds spannender wordt of er nog een bibliotheek voorziening in Aalburg over blijft.

Volgense de boeken klopt het (niet?),

Cijfers zijn geduldig, maar wel een paar kantekeningen.

  • Ook serviciepunten in scholen zijn niet gratis, zeker met alle druk die op onderwijs begrotingen ligt.
  • Vergelijking van  de kosten met een modern en nieuwe centrale voorziening  in het Willem zijn niet te vergelijken met de kosten van een kennelijk afgeschreven gebouw in Woudrichem.  Zeker als daar een nieuwe centrale voorziening voor terug moet komen.
  • Het wegvallen van provinciale bijdrage aan de bibliotheek heeft het niet makkelijker gemaakt voor de bibliotheken op het platte land.

Een man een man een woord een woord

Ruim 10 jaar geleden werd er samen met het Willem afgesproken dat de gemeenten en de school samen een mediatheek en bibliotheek zouden realiseren. De kosten van gebouw werden over lange periode uitgesmeerd en daar werden afspraken over gemaakt.  Opnieuw worden afspraken door dit college gebroken. Nu heb ik er alle vertrouwen in dat het Willem dit heel zakelijk zal benaderen dus ik zou me niet rijk rekenen met het wegvallen van huurkosten.  Al eerder hebben we gemeld dat er wel ruimte is omdat het Willem ook tijdens openingstijden steeds  vaker gebruikt maakt van de mediatheek.

Uit de kunst

Tot slot blijven we ons ook verzetten dat de begroting  van de bibliotheek wordt gecombineerd met de cultuuragenda.  Het is in deze tijden van bezuinigingen wel bijzonder dat in Aalburg naast de 10.000 euro aan cultuurraad nu ook via Cultuurpunt een aanzienlijk extra donatie krijgt.

We moeten nog eens vragen of de plannen rond muziekonderwijs nu de gewenste maatschappelijke resultaten hebben opgeleverd.  We zijn zeker geen cultuurbarbaren maar willen voorkomen dat mede hierdoor een mooie bibliotheek voorziening  langzaamaan verdampt.

 

Vanmiddag ga ik weer een boek lenen, want de gebruikers bepalen de noodzaak om zuinig op deze voorziening te zijn.

« Terug