onderzoeken en het goede behouden

like usdonderdag 19 maart 2015 14:58

opnieuw een onderzoek in en over Altena. Een nuance op de berichtgeving vanuit ons perspectief

Weer een onderzoek in/over Altena,

Afgelopen week was het weer in het nieuws. Werkendam wil een onderzoek naar voor en nadelen van ambtelijke en bestuurlijke fusie.  Volgens burgemeester Naterop is het een Werkendams onderzoek waar zowel Woudrichem en Aalburg geen invloed op willen uitoefenen. Wel meewerken aan verzamelen van (openbare) gegevens.

Dat vraagt om Nuance,

Afgelopen maanden is er achter gesloten deuren gesproken over de voortgang van het proces rond samenwerking. Tussen alle partijen die open communicatie met de inwoner hoog in het vaandel hebben, waren we de enige partij die tegen deze commissie stiekem hebben verzet. De geheimhouding is inmiddels opgeheven dus we voelen ons vrij om te delen wat daar besproken is.

Duidelijk was dat 12 van de 15 raadsleden (dus ook CDA) hebben ingestemd met de lijn geen je geen nee.  Weer 2 jaar proberen of het werkt met alle ingewikkeldheid van samenwerken met zich mee brengt. Maar de meerderheid van de raad was voor medewerking aan het onderzoek. We hebben letterlijk gevraagd of we mee mochten denken over de onderzoeksvragen. Is het onderzoek in Waalwijk bruikbaar als model om onderzoeksvragen te definiëren.

Voor ons blijft het belangrijk dat er vooraf afspraken zijn over behoud en bereikbaarheid van voorzieningen zoals de bibliotheek.  

Terug naar het punt waar de lijnen uit elkaar lopen

In de voorbereiding van het gesprek met Veerman hebben we nagedacht over de vraag waar het nu misgegaan is in de samenwerking. Het moment dat er van 5 naar 2 opties is gegaan ging het mis. In een schorsing in de raad van Aalburg werd ‘out of te blue’ het flexibel netwerk model aangenomen. En in plaats van deze motie te pareren of te parkeren werd direct door de burgemeester toegezegd dat hij hiermee aan de slag zou gaan. Een deel van ons advies aan Veerman was om terug te gaan naar dat moment, en daar past een onderzoek zoals in Werkendam is aangenomen prima bij.

 

Niet bang voor uitkomsten

Wij willen niet vooruit lopen op de uitkomsten van dit onderzoek. Maar we vinden het belangrijk om goed in kaart te brengen wat het betekend als je zou fuseren. Dat neemt niet alle emotie rond het onderwerp weg. Maar een aantal argumenten (ook van ons) kunnen dan mogelijk naar het rijk der fabelen worden  verwezen. Een gedachtelijn die we ook vanuit de SGP in Aalburg en Werkendam hoor.

Mogen we afsluiten met 1 Tessalonicenzen 5: 21: onderzoekt alle dingen behoud het goede, maar vermijdt elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet.(NBV)

« Terug