Provincie gaat over ruimtelijke beslissingen

likemaandag 02 maart 2015 17:17

Beslissingen die vaak lokaal niveau ontstijgen. Het maakt dus uit wat u stemt op 18 maart

De provincie gaat over ruimte

 

De provincie bepaalt in grote lijnen het ruimtelijk beleid, weliswaar samen met gemeenten maar de grote contouren worden in het provinciehuis gemaakt. Dit zijn duidelijke voorbeelden die lastig op lokaal niveau alleen te bepalen zijn en ontstijgen dat lokale belang dan ook. Een aantal voorbeelden maken het nut een noodzaak wel duidelijk. En uw stem op 18 maart heeft dus invloed op grote ruimtelijke beslissingen.

 

Windmolens

In de structuurvisie van de provincie is bepaald in welke zones er windmolens mogen staan. Is het toevallig dat zuid Holland een aantal molens aan de provinciegrens plaatst?

“Zware” industrie

De province bepaald mede waar zware industrie mag plaatsvinden. Moerdijk is daar misschien wel het meest sprekende voorbeeld voor. Dat kan niet op elk lokaal industrie terreintje. Maar heeft de provincie een behoorlijk doorslaggevende stem waar nog industrieterreinen mogen komen. Daar is vaak al te veel aanbod voor. In onze regio Altena was uitbreiding alleen mogelijk vanwege unieke regionale aanpak. Ook bij de discussie over hoogspanningsmasten zit de provincie aan tafel.

Woningbouw

Hoewel we daar in Aalburg niet zoveel van merken bewaakt de provincie of er niet meer wordt gebouwd als  volgens woonvisies noodzakelijk is.  Met name als dat ten kostte gaat van buitengebied (bossen of weilanden). Alle grote bestemmingsplannen worden door provincie getoetst op de grote ruimtelijke plannen. In overleg is daar vaak wel wat mogelijk.  Ook heeft de provincie een behoorlijk stringent beleid over reclame in het buitengebied. Op het moment dat je België binnenrijdt zie je het verschil direct.

Intensieve Veeteelt

Bekend is dat de provincie strenge eisen stelt aan grote stallen voor intensieve veehouderij. Mistanden in de Peel worden nu te makkelijk geprojecteerd op heel Brabant. ook waar glastuinbouw mag/kan wordt in de provinciale staten besproken.

 

De ChristenUnie SGP vind het belangrijk dat elke gemeente wel gemotiveerd de kans krijgt om eens af te wijken  van de grote stuctuurvisie. Dat geld eigenlijk voor alle bovenstaande onderwerpen zodat het goed leven in Brabant Blijft.

 

« Terug