Inbreng ChristenUnie in raadsvergadering over AquaAltena

aqua-altenawoensdag 21 december 2016 20:11

“Aan rustige wateren”; zwembad AquaAltena naar positieve flow

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 december werd op initiatief van de ChristenUnie fractie een amendement onderschreven door de coalitiepartijen aangenomen wat moet gaan bijdragen aan een toekomstbestendige exploitatie van zwembad AquaAltena.

AquaAltena is een prachtig zwembad. Met de besluitvorming komen we de exploitant financieel tegemoet met het verhogen van de jaarlijkse exploitatie bijdrage waardoor er een beter economisch evenwicht ontstaat. Het is nu aan de exploitant om het verder op te pakken en verder te werken aan een positieve flow, zodat AquaAltena in rustige wateren terecht komt. Aldus woordvoerder Pieter van Dueren den Hollander. Wij zullen ons hiervoor blijven inspannen, zodat inwoners met plezier gebruik kunnen blijven maken van een prettige zwembad voorziening.

Garantiestelling

Als ChristenUnie fractie vinden wij het belangrijk dat er een passende garantievoorwaarde komt bij het verhogen van de jaarlijkse exploitatiebijdrage – voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Door een gezamenlijke inspanning van ChristenUnie fracties van Woudrichem en Aalburg kan de wethouder met duidelijke kaders aan de slag. Aanvullende exploitatie bijdrage enerzijds, maar ook de zekerheid dat Sportfondsen Nederland financieel garant staat tot 2019. Voor de periode hierna een financiële garantiestelling van 8 maanden, zodat bij een eventueel faillissement de zwembad voorziening beschikbaar blijft voor sportverenigingen, doelgroepen en de zwemmende inwoners van de gemeente Aalburg en Woudrichem.

Evaluatie

Resultaten van een uitgebreide evaluatie van de exploitatie geeft voor de gemeente en Sportfondsen als exploitant inzicht voor een goed vervolg van de exploitatie van het zwembad, ook voor na 2018. Criteria voor de evaluatie worden nog uitgewerkt. Hiermee is de basis gelegd voor een toekomstbestendige exploitatie van AquaAltena en daarmee een blijvende voorziening voor alle inwoners.

« Terug